• YSK’nın iptal kararına karşı çıkan üyeleri: Sorumluluk seçmenlere yüklenemez

  YSK’nın tartışmalara açan kararının gerekçesi bugün yayınlandı. Karara itiraz eden üye hakimin itiraz şerhlerinde ‘sorumluluk seçmenlere yüklenemez’ deniyor. 20 sayfalık gerekçeye, 6 Mayıs’ta açıklanan kısa kararda bulunmayan gerekçelerin de, alışılmamış biçimde, eklenmesinden sonra açıklanan gerekçeye itiraz şerhi düşen hakimler yeni gerekçeleri de incelemek için ek süre istediler ve sonuçta 18 gün sonra kararın gerekçesi ve itiraz şerhleri açıklandı.

  Karara karşı oy kullanan YSK üyesi Cengiz Topaktaş, 16 Nisan Referandumu’nda geçerli sayılan mühürsüz oylara değinirken, YSK Üyesi Kürşat Hamurcu ise karşı oy gerekçesinde sandık kurulu başkanının görevlisi olmadığı sandıklarda, sandık başı işlemlerine, itiraz edenin temsilcisi olan siyasi partili üye dahil hiçbir kimsenin itirazı olmamasını hatırlattı.

  Çarpıcı itirazlardan birini de YSK üyesi Yunus Aykın yaptı. Aykın karşı oy gerekçesinde seçimin tekrarını gerektirdiği belirtilen suçların kurullarının hükümlülükleri olmadığını anlattı.

  Karara itiraz eden Sadi Güven dışındaki üç hakimin itiraz metinlerinden öne çıkanlar şöye:

  “SANDIK KURULUNUN OLUŞUMUNDA BİR HATA VARSA BUNUN SORUMLULUĞU SEÇMENLERE YÜKLENEMEZ”

  Topakta, karşı oy gerekçesinde, “Seçmenlerin sandık kurulunun oluşumuna itiraz etmeleri ve sandık kurulunun nasıl oluşturulduğunu bilmeleri mümkün değildir. Seçmenler Anayasa gereğince kendilerine tanınan seçme hakkını kullanarak oy vermişlerdir. Sandık kurulunun oluşumunda bir hata varsa bunun sorumluluğu seçmenlere yüklenemez. Nitekim yukarıda bahsi geçen 16/04/2017 tarihli kararla ilgili verilen dilekçede de; sandık kurulundakilerin mühür vurmamalarının seçmenin kusuru olmadan gerçekleştiği, seçmenin iradesinin tam bir şekilde sandığa yansıması için söz konusu oy pusulalarının ve zarfların geçerli olması gerektiği doğrultusundadır” vurgusunu yaptı.

  BEŞ SİYASİ PARTİLİ SANDIK KURULU ÜYESİNİN HERHANGİ BİR İTRAZI OLMAMIŞTIR

  Sandık kurulunca tutulan tutanaklar, hiçbir itirazî kayıt ileri sürülmeksizin birlikte imza altına alındığını hatırlatan Hamurcu, “Bu sandıklarda görevlisi olmayan sandık kurulu başkanının, seçmenin oyunu yönlendirdiği, değiştirdiği veya etkilediği yönünde aynı sandık kurulunda görevli olan beş siyasi partili sandık kurulu üyesinin herhangi bir şikayeti veya itirazı olmamıştır” diyerek karara itiraz etti.

  Hamurcu, Sandık Kurulu başkanının görevlisi olmadığı sandıklarda, oy kullanan seçmenin oyunun, hangi neden ve gerekçeyle geçersiz sayılması gerektiğine ilişkin itiraz eden tarafından hiçbir somut kanıt ve belge sunmadığını vurguladı. Hamurcu, “Seçim hukukuna egemen olan serbest, genel oy, eşit, tek dereceli, gizli oy, açık sayım ve döküm ilkelerinin hangisinin kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı tarafından ihlal edildiği, hiçbir şekilde ortaya konulmamıştır” dedi.

  “SEÇİM KURULLARINA YÜKLENEBİLECEK BİR KUSUR YOK”

  Aykın kısıtlı seçmenlerle ilgili “Haklarında kısıtlama kararı kesinleşenlere ait bilgilerin, kararı veren mahkemelerce UYAP sistemine girilmemesi nedeniyle Adalet Bakanlığınca gönderilen listelerde ismi yer almayanların sandık listesinde oy kullanabilir durumda görülmeleri nedeniyle seçim kurullarına yüklenebilecek bir kusur yoktur” ifadelerini kullandı.

  Aykın devamında şunları gerekçesine ekledi:

  “Kaldı ki, kısıtlı olanların oy kullandıklarının seçimden sonra tespit edilmesi ve oy kullanan kısıtlı sayısının seçim sonucuna tesir etmesi halinde bu husus Yüksek Seçim Kurulunca her zaman dikkate alınmaktadır.

  İstanbul İlinin toplam seçmen sayısının 10.560.96 olduğu gözönüne alındığında 601 kısıtlı seçmenin oy kullanmış olmasının seçimin iptalini gerektirecek bir usulsüzlük olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

  Gerçekleştiği iddia edilen olaylar ve ileri sürülen hukuki sebepler, itiraz dilekçesi ve ekleri ile Kurulumuzca verilen ara kararı uyarınca toplanan bilgi ve belgelere göre seçimin sonucuna müessir olmadığından, itirazın reddi gerektiği görüşüyle aksi yönde verilen karara katılmıyorum.”