• Kaçak geçiş affını da içeren torba kanun TBMM’de görüşülmeye başladı

  TBMM Genel Kurulu, 1 Ocak 2019 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçen maddenin de içinde bulunduğu ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ile ilgili mesaisine başladı.

  MHP Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Komisyonda verilen bilgilere göre, bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık idari para cezasından vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon lira ise iade edilecektir” dedi.

  Komisyon görüşmelerinde iki maddesi çıkarılan Torba teklif, konu itibarıyla aralarında bağlantı bulunmayan 12 ayrı kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamenin çeşitli maddelerinde değişiklik yapıyor.

  TRT, İBRAHİM EREN’İN ÇİFTLİĞİ OLMUŞ

  İYİ Parti Grubu adına söz alan Lütfi Türkkan,  torbanın içinde  TRT ile ilgili düzenlemeye dikkat çekti ve “orası İbrahim Eren’in çiftliği gibi olmuş. İbrahim Eren “Kadro fazla.” diyor, adamları dışarı koyuyor, bir bakıyorsunuz, belediyelerden gelen adamları yine oraya alıyor” dedi. Türkkan’ın konuşması şöyle:  

  İYİ PARTİ GRUBU ADINA LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Bayramdan önce yine bir torba yasayla karşılaştık. Yine aklınıza ne geldiyse bu torbanın içine koymuşsunuz, bayram torbası gibi olmuş maşallah. Bu torbanın içinde Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu var, TRT Kanunu var. Ben hep TRT’yle alakalı söylüyorum, orası İbrahim Eren’in çiftliği gibi olmuş. İbrahim Eren “Kadro fazla.” diyor, adamları dışarı koyuyor, bir bakıyorsunuz, belediyelerden gelen adamları yine oraya alıyor. Ya, kadro fazlaysa bu adamları niye aldınız? Kadro azsa bu adamları niye çıkarttınız? Enteresan bir yer orası. Yani İbrahim Eren’in babası da benim iyi dostum; Halit Eren’in oğlu İbrahim’in çiftliği gibi olmuş burası, İbrahim istediği gibi at koşturuyor. Ama o arada ödeyen her vatandaşın da faturasından İbrahim’in çiftliğine vergi veriyoruz. Zaten vatandaş elektrik parasını ödemekte zorlanıyor, vatandaşın gelen elektrik faturası karşısında yüzü mahzun, bir de İbrahim orada dizi film çevirecek diye oraya biz TRT katkı payı ödüyoruz. Ne kadar hazin bir durumumuz var, değil mi? Yani, evinde çorba pişiremeyen adam İbrahim Eren dizi film çevirsin diye İbrahim Eren’e TRT katkı payı veriyor o elektrik faturasının içinde. Önce bu garabeti ortadan kaldırmak lazım bir an önce. Yani, TRT’de katkı payı veren adama da hiçbir hizmet etmiyor bu TRT. Ama ona rağmen o vergiyi de oradan alıyor.

  Karayolları Hizmet Kanunu var, Sendikalar Toplu İş Sözleşmesi Kanunu var. Hep bu kürsüden söylüyoruz: Bu kanunda da olumlu bulduğumuz, milletin yararına olduğunu düşündüğümüz düzenlemeler var.

  Ama kanun yapma mantığı, yolunuz, yordamınız yanlış, hep bunu eleştiriyoruz. Yani bu kanun yapma tekniğiyle ilgili eleştirilerimiz devam ediyor. Kanun yapma tekniği bilimsel bir çalışma. Toplumun bütün hassasiyetlerini, dengelerini ve gerçeklerini dikkate alarak kapsamlı ve özenli bir çalışmayı gerektiriyor kanun yapmak. Ama sizin yaptığınız torba yasalar âdeta aceleye getirilen yasalar. Yani biraz evvel Sayın Özgür Özel güzel ifade etti, “Bu yeni sistemle beraber Millet Meclisinde milletvekillerine yeni kanun yapma imkânı verildi.” dediler. Bunu yapan milletvekillerinin hiçbirisinin haberi yok, farkında değiller, hatta bakanların da haberi yok. Bakanlar kendileriyle ilgili kanunları buraya devrediyorlar, milletvekili bir arkadaşımız imza atıyor, hizmet ediyor.

  TORBADA NELER VAR?

  Teklifin 2’nci maddesinde İstanbul’da Bulut Eğitim Vakfı tarafından “İstanbul Galata Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kuruluyor. Teklifin 3, 4, 5 ve 6’ncı maddelerinde TRT çalışanlarına yönelik disiplin hükümlerine dair düzenlemeler yapılıyor. Teklifin 7, 8, 9 ve 10’uncu maddeleriyle 3213 sayılı Maden Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yaparken teklifin 11’inci maddesiyle Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin tedarikinin sağlanmasının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığıyla eşit imkânlara sahip olması amacıyla düzenleme yapılıyor.

  Teklifin 12’nci maddesiyle Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinin isminin Bahşılı olarak değiştiriliyor. Teklifin 13’üncü ve 14’üncü maddeleriyle 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapıyor. Teklifin 17’nci maddesiyle, Temmuz 2009 istatistiğine göre, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan sendikalar ile bu istatistiğin yayımından sonra 15 Eylül 2012 tarihine kadar kurulan işçi sendikalarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yapacakları yetki tespit başvurusunun süresi bir yıla indiriliyor. Yetki tespit başvuruları veya işletme çoğunluğu şartına göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sonuçlandırılacak.

  Teklifin 18’inci maddesiyle, ticari amaçla, makaron veya yaprak sigara kâğıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasağına aykırı hareket edenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verileceğine yönelik hükmün yürürlük süresi 1 Temmuz 2020 tarihine kadar erteleniyor. Böylelikle tütün üreticileri açısından oluşabilecek muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi  öngörüldü.

  Teklifin 19’uncu maddesinde hurda araçlarda uygulanan ÖTV indirimi 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılıyor. Yapılan değişiklikle, on altı ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, Cumhurbaşkanınca araçların cinsleri ve özelliklerine göre tespit edilmek suretiyle terkin edilebilecek üst sınırının 10 bin Türk lirasından 15 bin Türk lirasına yükseltiliyor.

  Teklifin 20’nci maddesinde 635 sayılı Yükseköğretim Kurumlarının ve Geliştirme Projelerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin adı “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma Geliştirme Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilirken uygulamada çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla 8’inci maddesi yeniden düzenleniyor.