• CHP’den ‘Beka’ uyarısı

  CHP, bayram sonrasına kalan ‘Askeralma Teklifi’ne ilişkin 12 maddelik değişiklik teklifi hazırladı. CHP’nin AK Parti’ye vereceği metinde, “Terhis durumunda halen yüzde 70 kadro seviyesinde olan yükümlü erbaş – erlerin yüzde 30 seviyesine gerileyeceği, kıta da kalmak isteyenlerin çok az olduğu, bunun beka sorunu yaratacağı kaçınılmazdır” uyarısı yapıldı.

  Askeralma Kanunu Teklifi’nin bayram sonrası Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Bayram sonrasına kadar Meclis’te grubu bulunan partiler teklif üzerindeki görüşlerini iletecek. CHP’nin hazırladığı

  12 maddelik teklif metni şöyle:

  1-Terhis durumunda halen yüzde 70 kadro seviyesinde olan yükümlü erbaş/erlerin yüzde 30 seviyesine gerileyeceği, kıtada kalmak isteyenlerin çok az olduğu, bunun beka sorunu yaratacağı kaçınılmazdır.
  Kamuoyuna mevcut yükümlü sayısı/terhisten sonra kalacak yükümlü sayısı/ mevcut yükümlü miktarına kaç senede tekrar gelineceği net olarak belirtilmeli, zafiyet olmayacağına dair Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakanı beraber açıklama yapmalıdır.

  “ERBAŞLAR-YEDEK ASTSUBAYLAR ARASINDA PROBLEM YAŞANABİLECEKTİR”

  2- Yedek astsubaylık statüsü diğer ordularda uygulanmayan bir modeldir. Bu kadar statü artması insan kaynakları yönetiminde zafiyet doğuracak, yükümlü erbaş/er niteliği düşecek, ihtisas alanları dışında muharip görevlerde bulunacaksalar uzman erbaşlar-yedek astsubaylar arasında problem yaşanabilecektir.

  BEDELLİ ASKERLİK

  3- Bedelli askerlik ücreti sabit 31 bin TL değil, başvuranların gelir testine tabi tutularak oluşturulacak dinamik kademelendirilmiş bir ücret olmalı.

  TABİPLERİN ASKERLİK HİZMETİ

  4- Tabiplerin ’ne MSB Kadrolarında görev yapan sivil tabiplerin, DHY(Devlet Hizmet Yükümlülüğünü) tamamlamaları şartıyla temel askerlik eğitimi aldırılarak görev yaptıkları sürenin(600 gün) askerlikten sayılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

  “CUMHURBAŞKANINA İZİN YETKİSİ VERİLMESİ VE BUNUN ASKERLİK HİZMETİNDEN SAYILABİLECEK OLMASI KÖTÜYE KULLANIMA AÇIKTIR”

  5-2.madde 8.fıkrada Cumhurbaşkanına izin yetkisi verilmesi ve bunun askerlik hizmetinden sayılabilecek olması kötüye kullanıma açıktır. Askerlik hizmetinden sayılması durumunda, bu kişilere subay/astsubay/uzman erbaş/sözleşmeli er başvurusu yaptıklarında Kanun Teklifi 40.maddeden hareketle 20-25 ilave puan verilecek olması ciddi bir adaletsizliğe yol açacaktır.

  MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YAPILACAK YARDIMIN MİKTARI

  6-40.maddesi 1.fıkra (a) bendinde muhtaç asker ailelerine yapılacak yardımın miktarı aylık net asgari ücretin yarısından az olmayacağı belirtilmiştir, asgari ücret seviyesine çekilmesi mevcut ekonomik şartlarda daha doğru olacaktır.

  7-40. Madde 1.fıkra (b) bendinde askerlik hizmetini tamamlayanlara askeri öğrenci, dış kaynaktan muvazzaf subay/astsubay, sözleşmeli subay/astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er temininde, sınav tam notunun yüzde yirmisine kadar ilave puan verilebilmesi, bunlardan meslek yüksekokulu veya meslek lisesi mezunu olanlara sınav tam notunun yüzde yirmi beşine kadar ilave puan verilebilmesi anayasal eşitliğe aykırıdır. Yüzde 5 seviyesine çekilmelidir, hizmetini tamamlayan herkese eşit şekilde verilmelidir. İlave puanın kaç sınavda verileceğine dair net hüküm bulunmamaktadır.

  “MEVCUT HALİYLE SİLAH ARKADAŞLIĞINI ZEDELEYİCİ MAHİYETTEDİR”

  8- 40. Madde 1.fıkra (c) bendinde vatan hizmeti diye tabir ettiğimiz ve süresini azalttığımız askerliği yapsın diye erbaş ve erlerimize TOKİ’den öncelikli konut hakkı veriyorsak, bu memleket için peşinen ölüm tercihi yapmış, daha riskli bölgelerde görev yapan profesyonel askerlerimize (sözleşmeli erbaş ve erlerimize, uzman erbaşlarımıza, astsubaylarımıza, subaylarımıza) da TOKİ’den öncelikli konut edinebilme hakkı sağlanmalıdır. Mevcut haliyle silah arkadaşlığını zedeleyici mahiyettedir.

  9-42. Maddede 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı dışında kalan askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölen, hakkında gaiplik kararı verilen, maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanlar ile terhis edildikten sonra askerlik hizmetinin sebep ve tesiri ile hayatını kaybettiği mahkeme kararıyla sabit olanlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele kapsamında hayatını kaybeden yükümlü, kamu personeli ve sivil yakınlarının yararlandığı muafiyet haklarından faydalanmalıdır.

  “KEYFİLİKTİR”

  10-45.maddede barışta, olağanüstü hal veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllülerin askerlikten muaf tutulabilmesi bir ihtiyaç değil keyfiliktir. Bu madde tekliften çekilmelidir.

  11-Geçici Madde 1 3.fıkrada mevcut 460bin yoklama kaçağı ve bakayanın bir kereye mahsus bedelli askerlikten faydalanmaları düzenlenmiştir. Ancak kurada çıkmamaları halinde ciddi bir yığılma yaşanabileceği, mağduriyetlerin oluşacağı, tekrar Meclisin gündemini meşgul edeceği ve kanundan beklenen faydanın yerine gelmeyeceği değerlendirilmektedir.

  12-TSK personelinin (sözleşmeli erbaş ve erler, uzman erbaşlar, astsubaylar, subaylar, sözleşmeli subay astsubayların) özlük haklarına dair kurulacağına dair mutabakat sağlanmalıdır.”

  Mehtap GÖKDEMİR/TARAFSIZ HABER AJANSI/ANKARA