• Uzmanlar, LGS sorularını yorumladı

  LGS bugün yapıldı. Bir milyona yakın öğrenci katıldı. Öğrenciler sözel ve sayısalda 90 soru yanıtladı. Her bir soruya iki dakika yanıtlama süresi verildi. Hürriyet gazetesi eğitim servisi sınavın ardından uzmanlara soruları yorumlattı. İşte yanıtları;

  FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI

  Türkçe: Sorular müfredata uygundu. Grafik yorumlama soruları, görsel okuma soruları içerik bakımından dikkat ölçmeye yönelik sorulardı. Soruların çözümü kolay fakat çeldiricileri (yanıltıcı) güçlüydü. Özellikle, soru köklerini dikkatli okumadan soruyu çözmeye çalışan öğrencileri çeldiriciler çekmiştir diye düşünmekteyim. Bu sınav Türkçe adına yıllarca yapılan bir yanlıştan da dönülme sınavı olmuştur. Kısacası sınav sistemine uygun , gündelik hayatla ilintili, görsel yorumlamayı içeren ;Türkçe bilinci ve okuma sevgisini pekiştirme adına başarılı bir sınavdı.

  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kazanımları doğrultusunda sorular yer aldı. Her üniteden bilgiyi yorumlatan ve kavram öğretici sorular soruldu. Bu soru tarzları denemelerimizde de yer aldı. Soruların dili sade, anlaşılır ve nettir.

  İngilizce: Sorular bu sene çoğunlukla alışkın olduğumuz formatta, okuduğunu anlama, diyalog tamamlama ve görsele dayalı sorular olarak öğrencilerin karşısına çıkmış olsa da geçen yıllardan farklı olarak grafik ve istatistik okuma konularından da soru gelmiş. Bu şekilde yeni soru tipleri olmasına rağmen zorlayıcı ve çeldirici sorular yok. Soruların hepsi düzenli olarak çalışan ve kelime bilgisi tam olan öğrenciler tarafından zorlanmadan çözülebilir.

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Soruların tamamı yoruma dayalıydı. Edinilen bilgiyi tam olarak anlama ve yorumlama kazanımı istendi. Soru metinleri açık ve anlaşılırdı.

  Matematik: PİSA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sorularına benzerliği olan bir sınav olmuş. Sorular da işlem yoğunluğu fazla. Yayınlanan örnek sorulardan daha zordu. Yoruma dayalı,  mantık ve muhakeme düzeyi yüksekti. Prizmalarının alan kazanımı müfredatta olmamasına rağmen prizmaların ayrıt uzunluğu kazanımı ile ilişkilendirerek bir soru sorulmuş. Bu soru hariç diğer sorular kazanımlara uygun hazırlanmış.

  Fen Bilimleri: Sınav soruları, zorluk derecesi olarak, örnek sorulara paralel olarak hazırlanmış. Örnek soruları dikkatli çözen öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olduğunu düşünüyorum. Mantık ve muhakeme yeteneğini ön plana alan sorular fazlaca yer almış. Sorular da deneylerden faydalanılmış ve öğrencilerden yapılan deneyleri yorumlamaları istenmiş. Matematiği hızlı çözen ya da sayısal oturumu fen bilimleri dersinden çözmeye başlayan öğrencilerin fen bilimleri neti yüksek çıkacaktır.

  SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI

  Türkçe: Sınavda görsel-grafik yorumlama ve sözel muhakemeyi ölçen sorular yer aldı. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularından beklenildiği üzere birer soru çıktı. Testte yıl boyu yayınlanan MEB örnek sorularına benzer sorular bulunuyor. Ayrıca klasik tarzda olanlar da var. Sınavın orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Müfredata uygun. ‘Bir Kahraman Doğuyor’ ünitesinden 1; ‘Milli Uyanış’ 3; ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ ünitesinden 2; ‘Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye’ ünitesinden 3; ‘Dış Politika’ ünitesinden 1 soru yer aldı. ‘Demokratikleşme çabaları ve Atatürk’ten Sonra Türkiye’ ünitelerinden soru çıkmadı. Sorular; okuma, yorumlama ve kavram bilgisini ölçer nitelikte. Orta düzeyde zorlukta.

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Müfredata uygun. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesi orta düzeyde.

  İngilizce: Geçmiş yıllara göre daha kolay.  Bu yıl farklı olarak tablo sorusu sayısı arttı. Tüm sorularda kelime bilgisi ve okuduğunu anlama becerisi ön planda. Ancak dilbilgisi sorusu hiç yer almıyor.

  Matematik: Üç soru kolay, beşi zordu. Diğerlerinin zorluk derecesi is orta düzeyin üzerinde ve işlem gerektiriyor. Zorlayıcı sorular üslü ve köklü ifadeler, denklem problemleri ile pisagor konularından geldi. Sınavın belirleyicisi sayısal bölüm oldu.

  Fen bilimleri: Sınav, bilgiyi yorumlama gücünü uygulayan sorular yanında deney ve gözlem sonuçlarını yorumlamayı gerektiriyor. Çeldiriciler güçlü. LGS mantığına uygun seçici bir sınav oldu.

  DOĞA KOLEJİ

  Türkçe: Her ay düzenli olarak yayımlanan örnek sorularla büyük benzerlik gösteriyor. Temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorular ağırlıkta. Okuma alışkanlığı olan aynı zamanda doğru analiz ve sentez yapabilen öğrenciler bu testte başarılı olabilir.

  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Kavram bilgisinin odakta olduğu ve yorum gerektiren sorulara ağırlıkta. LGS soruları, okullardaki kavram tekniklerinin önemli rol oynadığının altını çiziyor. Sorular, müfredat ve konu kazanımlarına uygun.

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Bilgi ve yorum düzeyi yüksek sorular yer aldı. Sınavda hemen her üniteden soru çıktı. Soruların zorluk derecesi, MEB tarafından yıl boyunca yayımlanmış sorulara göre daha yüksek. Sorular bilgi içerikli olmakla birlikte düşünsel becerilere de dayalı. Soruların uzunluk ve kısalıkları ise sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzda.

  İngilizce: Soruların dağılım ve kazanımları MEB’e uygun. Bu yılki sınav; öğrencilerin okuma-anlama, grafik okuma ve sözel mantık becerilerini ölçüyor.

  Matematik: Soruların anlatımı açık, uzun işlem gerektirmiyor. Tüm yıl boyunca her ay düzenli olarak yayımlanan MEB örnek sorularıyla; LGS soruları, içerik ve tarz olarak tamamen benzer. 8.’inci sınıf müfredatına sadık kalınmış. Sınavda tüm sorular okuduğunu anlamaya, yorum yapmaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalı. Bu yönüyle seçici ve ayırt edici bir sınav.

  Fen bilimleri: Bilgi hakimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorular ağırlıkta. Görsel olarak zengin soruların; deneysel düzeneklerin ve günlük yaşam örneklerinin kullanıldığı, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablo ve grafikler içeriyor. Konu dağılımı dengeli ve çelişkili soru yok.

  BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

  Türkçe: Doğru anlama, mantık, dikkat ve zaman yönetimi ön plana çıktı. Tamamen günlük hayata ilişkin konular üzerinden kurgulanmış, görsel okuma becerisine ve sözel mantığa dayanan sorular ayırt edici. Dil bilgisi soruları ise konuyla ilgili bilgiye hâkim olan öğrenciler için rahatlıkla çözülebilecek nitelikte.

  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik taşıyor. Ancak örnek sorularda yer alan harita yorumlama tarzında sorunun sınavda yer almaması dikkat çekici. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden, okuma ve anlama başarısı yüksek olan, örnek soruları dikkate alan her öğrencinin kolayca çözebileceği bir sınav.

  İngilizce: MEB tarafından yayımlanan örnek LGS sorularına tarz olarak benzeşiyor. Soruların geneli görsele dayalı olarak soruldu. Test; grafik okuma, görseli yorumlama, sonuç çıkararak cevaplara ulaşma ve yaşam becerileri ile ilgili sorunlara çözüm bulma becerilerini ölçmeye odaklı.

  Din kültürü ve ahlak bilgisi: Tüm sorular 8’inci sınıf kazanımlarından. Sorular açık, anlaşılır ve net. Sınav, öğrencinin bilgi ve çıkarım yapma becerilerini ölçüyor.

  Matematik: Şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılarak öğrencilerin soruları somutlaştırmaları sağlanmış. Matematik okuryazarlığı ön planda. Test, çözümleme ve analiz yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçüyor Sınav soruları, örnek sorularla paralel. Geçen sene uygulanan sınavla karşılaştırma yapıldığında soruların zorluk dereceleriyse benzer.

  Fen bilimleri: Konu ve kazanımlara uygun. Örnek soruların mantığıyla paralel. Deneysel içeriğe sahip soru tiplerinin ağırlıkta olduğu bir sınav. Soru metinleri anlaşılır bir dile sahip.

  UĞUR OKULLARI

  Türkçe: 20 sorudan oluşan testte, MEB örnek sorularıyla benzerlik gösteriyor. Soruların iki ya da üçü seçici, geri kalanı kolaydı.

  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Genel olarak Milli Mücadele süreciyle ilgili sorular soruldu. Sınavda hem öğrencilerin kavram bilgisini yoklayan hem de paragrafı yorumlama gücünü ölçen sorulara yer verildi. Ayrıca sorular açık ve net tarzda hazırlanarak bilgiyi sorgulamanın yanı sıra yorumlama yeteneği de gerektiriyordu.

  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: Sorular yıl içerisinde MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösteriyor. Sınav sorularındaki konular eşit dağılım yapılarak hazırlanmaya çalışılmış. Sorular günlük hayatla ilişkilendirilerek kolay ve basit tarzda hazırlanmış. Bilgiyi sorgulamanın yanı sıra öğrencinin yorum yapma yeteneğini ölçmek amaçlanmış.

  İngilizce: Geçen yılki sınava kıyasla bir metne dayalı okuduğunu anlama sorularına değil, kısa okuma sorularına yer verildi. Sorular yoğunluk olarak ilk üniteleri içeriyor. Genel olarak İngilizce sınavı incelendiğinde kolay ve orta düzeyde çoğunluğu oluşturuyor. Genel olarak yoruma dayalı sorulardan oluşan bir sınav olduğu söylenebilir.

  Matematik: Matematikte çeldiricileri güçlü sorular vardı. Bu nedenle matematik dersi eleyici olacak ve öğrencilerin sıralamasını belirleyecek. Matematik soruları analiz ve sentez gücü yüksek olan öğrencilerin çözebileceği yapıdaydı.

  Geometri: Sorularda somut modeller kullanılmış. Problemlerin uzunluğu dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektiriyordu. Denklem problemleri de gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiş.

  Fen Bilimleri: Müfredat dışı soru sınavda sorulmadı. Sınavda geçen yılki LGS’de olduğu gibi fen okuryazarlığının ön planda olduğu görülüyor. Sınavdaki sorularda görseller yoğun, deney düzenekleri, grafik ve tablolar kullanılmış. Bazı sorularda seçeneklerin çeldirici olduğunu görüyoruz. Bu tip sorularda öğrenciler yanlış cevaba yönelmiş olabilir. Bazı sorularda öğrenciler, sorunun içindeki verilen bilgiyi ve ipuçlarını yorumlayarak doğru cevaba ulaşabilirdi. Sorular bilimsel düşünmeye teşvik eden, olaylar arasında bağlantı kurulmasını isteyen, yoruma dayalı ve günlük hayatımızdan örnekler verilerek hazırlanmış. Öğrencilerin paragraf sorularını dikkatli okuması onları doğru cevaba yaklaştırdı. Sınav genel olarak orta derece zorluktaydı.