• MHP’li Yıldız: Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yargı paketi çok zaman alacak, şartlı ceza indirimi öncelikle ele alınmalı

  MHP’nin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yargı paketinin “çok zaman alacağını” belirterek Meclis’te bekleyen kendi tekliflerinin hemen ele alınmasını istedi. MHP’nin teklifi hükmolunan cezaların toplamından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere beş yıl indirilmesini öngörüyor.

   MEHTAP GÖKDEMİR/TARAFSIZ HABER AJANSI/ANKARA 

  “ADALET BAKANLIĞININ HAZIRLADIĞI YARGI PAKETİ ÇOK ZAMAN ALACAK”

  Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan Yıldız, Adalet Gül’ün açıklamalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yargı paketi çok zaman alacak, o reformların yapılması için çok uzun zamana ihtiyaç var. Cezaevleriyle ilgili özellikle bu sıkıntıları bir nebze olsun giderebilmek için şartlı ceza indiriminin öncelikle ele alınması, infaz düzenlemesi ve denetimli serbestliğin de bununla beraber Meclis’ten geçirilmesi lazım. Yargı Paketi iyileştirme, savunma hakkı, avukatlara yeşil pasaport elbette çok güzel o düzenlemeler ama bu zaman alır.”

  Yargı reformu stratejisinin amaç ve hedeflerinin dokuz başlık altında toplandığını belirten Yıldız, “Hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi. Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığının ve şeffaflığının geliştirilmesi. İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırılması. Verimliliğin artırılması. Savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması. Adaleti erişimin kolaylaştırılması, hizmetlerden memnuniyetin artırılması. Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması. Hukuk ve idari yargılamanın sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması. Alternatif uyuşmazlık çözümün yöntemlerinin yaygınlaştırılması. Belgede öne çıkan ana başlıklar; hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi. Hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi. Şeffaflığın artırılması. Yargısal süreçlerinin  basitleştirilmesi. Savunma hakkının güçlendirilmesi. Makul sürede yargılanmanın bitirilmesi. Bu düzenlemeler TBMM de görüşülerek yasalaşması için uzun bir zamana ihtiyacımız var.” dedi.

  “TOPLUMUN ÖNCELİKLİ BEKLENTİSİ CEZA İNDİRİMİ VE İNFAZ SİSTEMİYLE İLGİLİ DÜZENLEME”

  Toplumun öncelikli beklentisinin ceza indirimi ve infaz sistemiyle ilgili düzenleme olduğunu söyleyen Feti Yıldız, “Bence Adalet ’nın Meclis’e sunacağı şey muhtemelen ceza indirimiyle ilgili olmasa da ve infaz sisteminin bazı suçlar hariç 1 bölü 2’ye getirilmesi yani 1 bölü 2 cezaevinde kalma süresi ve bunun yanında denetimli serbestlik süresinin de 3 yıla uzatılması konuşuluyor, böyle olursa cezaevlerindeki sıkışıklık giderilir, toplumun beklentileri az da olsa karşılanmış olur. Bunun yanında MHP’nin hazırlayıp sunduğu şartlı ceza indiriminde infaz rejimleri 5 yıl indirildi, bu toplumsal barış için oldukça faydalı olur diye düşünüyoruz.” açıklamasını yaptı.

  “BİZİMKİ BİR ŞANS TANIMA, AF DEĞİL”

  Adalet ’yla bu konuların görüşüleceğini kendi önceliklerinin MHP’nin kanun teklifinin bir an önce Genel Kurul’dan geçirilmesi olduğunu anlatan Yıldız, “Diyoruz ki; terörle mücadele kanununda tarif edilen suçlar, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, kadın öldürme suçları, cinsel saldırı suçları hariç gibi belli suçlar hariç olmak üzere sair suçlarda 5 yıl indirim yapılsın ve cezanın tamamlanması süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlenir ve bundan alınan ceza da kesinleşirse indirim geri alınsın. Yani bizimki bir şans tanıma, af falan değil. Çok net bir kanun teklifi.” diye konuştu.

  “GÜVENLİK ZAFİYETİ OLUŞTU”

  Yıldız, MHP’nin kanun teklifinin edilmesiyle birlikte cezaevlerinde 170 bin kişilik bir rahatlama sağlanacağını belirterek, “Artık insanlar üst üste yatıyor. Lavaboların önünde, yerlerde, 10 kişilik koğuşta 40 kişi 50 kişi var, hijyenik değil, güvenlik zafiyeti oluştu” dedi.

  MHP’NİN TEKLİFİ MECLİS’TE BEKLİYOR

  Yıldız’ın Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi özetle şöyle:

  Teklif ile 1 Mayıs 2018 tarihi dâhil olmak üzere bu tarihten önce işlenen, (bu Teklif ile ayrık tutulanlar hariç) suçlar yönünden, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan şartlı indirim yapılması ve bunun sonucu olarak infazı gereken cezası kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesi öngörülüyor. Teklif kapsamındaki suçlardan dolayı hükümlü veya tutuklu olanların; kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere beş yıl indirilmesini düzenliyor. İndirim yapıldıktan sonra infazı gereken ceza kalmaması durumunda hükümlünün salıverilmesi; soruşturma ve kovuşturma evresindeki dosyalarda tutuklu bulunanlar ile istinaf ve temyiz kanun yolu aşamalarındaki dosyalarda tutuklu bulunan şüpheli veya sanıkların tutukluluk durumlarının değerlendirilmesi hususlarının düzenlenmesi; cezaların alt sınırlarının belirlenmesinde  Türk Ceza Kanununun 61’inci maddesindeki ölçütler esas alınarak ve 61’inci maddenin 5’inci fıkrası uyarınca teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplerin göz önünde bulundurulması öngörülüyor.