• Bilim insanları uyarmıştı! İklim değişikliğinin 14 şirkete maliyeti 8 milyar 600 milyon lira

  Bilim insanları yıllardır iklim değişimi ve bunun yaşam üzerindeki etkilerine dikkat çekmeye çalıştı. Kamuoyu ilgisinin sadece anlık meteorolojik olaylarla yoğunlaştığı iklim değişimi şimdi de Türkiye’deki 14 büyük şirketin yaptığı araştırma ile gündemde. Şirketler iklim değişiminin beklenen sonuçlarının finansal zararını raporladı.

  Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre enerji, gıda ve teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin hesabına göre iklim değişikliğinin 14 şirket üzerindeki finansal etkisi 8 milyar 600 milyon lira. Kasırgalar nedeniyle uçak filoları zarar görecek, uçuşlar gecikecek, enerji santrallerini ve mağazaları sel vuracak, gıdalar aşırı sıcaklar yüzünden çürüyecek. İşte 14 şirketin Karbon Saydamlık Projesi kapsamında dikkat çektiği afet senaryoları;

  AKENERJİ: MALİYETİ 54,5 MİLYON DOLAR

  Elektrik üretimi aksayacak. Uzun vadede iklim değişikliğine bağlı olarak fırtına, rüzgar ve yağışların artması tüm santralları etkileyebilir. Ani sel baskınları ve kuraklık hidroelektrik santrallarında zarar oluşturabilir. Kıyı bölgeleri daha riskli olduğu için deniz kenarında bulunan Erzin doğalgaz çevrim santralinin güvenliği şimdiden sorun teşkil ediyor. Faaliyetlerimize maliyeti 545 milyon dolar olacak.

  ARÇELİK: FİNANSAL ETKİ 45 MİLYON LİRA

  Tesislerimiz risk altında. Kuraklık, orman yangınları, sellerin yanında küresel ölçekteki 2 derecelik sıcaklık artışının Türkiye’yi de içeren Akdeniz Havzası üzerinde birçok önemli etkisi olacak. Seller, özellikle yakınında dere yatağı bulunan santrallerimiz için risk teşkil ediyor. Finansal etki 45 milyon lira olarak hesaplandı.

  COCA-COLA İÇECEK: BEKLENEN ETKİ 390 MİLYON DOLAR

  Tedarik zincirini tehdit ediyor. Seller tesislerimize zarar verebilir. Tesislerdeki bakım gereksinimi ya da kapatılma, üretimde aksaklıklara sebep olarak satış hacminde ve gelirde düşüşe yol açabilir. Sıcaklık artışı çürüme riski oluşabilir. 390 milyon dolarlık etki bekliyoruz.

  PEGASUS: KISA VADEDE ETKİ 7 MİLYON LİRA

  Kalkış süremiz uzuyor. İstanbul, 2014 ‘te ilk kez bir kasırgaya sahne oldu ve devamı gelebilir. Bu durum operasyonlarımızın aksamasına, uçak filomuzda ve tesislerimizde hasara neden olabilir. Sıcaklıklardaki aşırı artış, motor performansını düşürerek kalkış süresini uzatıyor. Bu yakıt tüketimine, dolayısıyla sera gazı emisyonlarımızda artışa sebep oluyor. Kısa vadede 7 milyon lira etkisi olacak.

  MİGROS: HESAP AÇIĞI YARATABİLİR

  Seller mağazalarımızı kapatabilir. Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği sebebiyle oluşan sel ve aşırı kar yağışı gibi mağazaların kapanmasıyla sonuçlanabilecek durumlar satış işlemlerini aksatarak finansal kayıp ve kısa vadeli hesap açığı yaratabilir.

  EKOTEN TEKSTİL: MALİYETİ 7,5 MİLYON EURO

  Pamuk tekstili vuracak. Akdeniz Havzası iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkilenecek ve pamuğun ekim döneminde gereksinim duyduğu nem azalacak. Üretimdeki bu olumsuz etki, küresel ölçekte pamuk fiyatlarını ve mevcudiyetini etkileyerek işletme giderlerimizi artıracak hatta üretim kapasitemizi düşürecek. 75 milyon Euro’luk bir maliyet getirecek.

  ENKA İNŞAAT: ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ KAPATILABİLİR

  Santrallar duracak. Ortam sıcaklığında ya da su sıcaklığındaki artış ve suyun kısıtlı olması, tesis verimliliğinin, dolayısıyla üretim kapasitesinin düşmesiyle sonuçlanabilir. Bu durum işletme maliyetlerinde ve emisyonlarda artışa neden olabilir. Su kıtlığı sebebiyle elektrik üretim santralları kapatılabilir.

  ŞEKERBANK: ETKİSİ 130 MİLYON DOLAR

  Verim etkilenecek. Ortalama sıcaklıklardaki değişiklik, tarımsal işletmelerin verimini etkileyebilir. Bu durum yüksek riskli kredilerin ve çiftçilerin sayısında yaşanacak artışın yanı sıra kredi ödeme ve borç aciz oranlarında düzensizlik oranlarını artırabilir. Bize etkisi 130 milyon dolar olacak.

  GARANTİ BBVA: FATURA 150 MİLYON LİRA KABARACAK

  Kredilerde sorun oluşabilir. Su kıtlığı ve kuraklık, Garanti Bankası tarafından finanse edilen hidroelektrik santral (HES) projeleri üzerinde işletme ve finansal getiri açısından doğrudan etkiye sahip. Bu durum, borçlunun aldığı krediyi geri ödeme gücünü etkileyebilir. Faturamız 150 milyon lira kabaracak.

  TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI: 150 MİLYON DOLAR

  Yatırımlar susuz kalacak. Özellikle su kullanımı yoğun sanayilerin olumsuz etkileneceği ve su temini için zorlu bir rekabet yaşanacağı öngörülüyor. Suyun değeri ve fiyatı artacaktır. Bu durum, su kullanımı yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin kapasitelerinde azalmaya ve hatta işyerlerini kapatmalarına neden olabilir. 150 milyon dolarlık bir maliyet bekliyoruz.

  TÜRKİYE HALK BANKASI: ŞUBELERİ SU BASABİLİR

  Yağış miktarında aşırı değişim taşkın yaratarak şubelerini de etkileyebilir. Şubeleri su basabilir.  Tarımsal üretim ve hidroelektrik enerjiden elektrik üretimi gibi iş süreçleri gibi yağış miktarlarına dayalı sektörler üzerinde olumsuz etkiler aratabilir.

  YAPI KREDİ BANKASI: EK MALİYET 1,1 MİLYAR LİRA

  riski var. Aşırı yağışlar ve kuraklık; tarım, turizm ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi sektörler üzerinde olumsuz etki yaratacaktır. Yapı Kredi’nin bu sektörlerde finansman sağladığı projelerde risk potansiyeli yükselecektir. 11 milyar liralık ek maliyet çıkacak.

  ZORLU ENERJİ: MALİYETİ 19 MİLYON LİRA OLACAK

  Hasarları gidermek zor. Aşırı hava olaylarının üretim sahalarımıza zarar verdiği durumda operasyonlarımız sekteye uğrayabilir. Hidroelektrik santrallere ulaşımın zor olması hasarın giderilme süresini uzatabilir. 1 liralık maliyet çıkacak.

  FORD OTOMOTİV: İŞ SÜREKLİLİĞİ ETKİLENECEK

  Süreklilik temel endişemiz. Tesislerimizde gerçekleşebilecek aşırı hava olaylarının kontrolü, iş sürekliliğimizi sağlamada temel endişemiz. Bulunduğumuz havzada su kıtlığının artması durumunda, yerel yönetimler bölgeleri yerine kentsel kullanım için su teminini önceliklendirebilir.