• Erdoğan adli yıl açılışına katılmayan barolar için “Seçim yöntemi değiştirilmeli” dedi

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adli yıl açılış töreninde konuştu. Törene katılmayan baroları eleştiren Erdoğan, “İlk çözmemiz gereken meselelerden biri, barolar başta olmak üzere tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin, temsili demokrasiye uygun hale getirilmesidir” dedi.

  İşte Erdoğanîn konuşmasından önemli başlıklar:

  – Bu yıl 5’inci ve son defadır Adli Yıl açılışını yapan Yargıtay Başkanı’mıza hizmetleri için şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

  -Adalet tarihinin her döneminde üzerinde kafa yorulan, tartışılan konudur. Biz de her fırsatta adalet kavramı üzerinde uzun uzun duruyoruz.

  -Görevimiz gereği üstlendiğimiz sorumlulukların yanı sıra ferdi hayatımızda maruz kaldığımız çok sayıdaki hadise sebebiyle bu kavram üzerinde sık sık tartışmak durumunda kaldık.

  – Nitekim toplumsal ilişkiler ve devlet uygulamalarıyla ilgili tartışmalarda hep adalet kavramının yattığını görüyoruz. Batı’nın Ve doğunun tüm önemli mütefekkirleri bu kavram etrafında toplanmıştır.

  “KANUN BAŞKA, HUKUK BAŞKA, ADALET BAŞKA…”

  -Zulüm ve haksızlık ile adaletsizlik aynı anlamdadır. Adalet kavramı üzerinde daha çok düşünmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Kanun başkadır, hukuk başkadır, adalet başkadır. Biz kendimiz ve insanlık için adaletin peşinde koşmalıyız.

  “ADALETİ SAĞLAMAK İÇİN…”

  -Günümüzün zalimlerinin yol açtığı zalimler elbet son bulacak. Bize düşen mazlumların yanında yer almak.Dünyada adaleti sağlamak için herkesin üzerinde ittifak edeceği bir yol bulmak imkansızdır.

  -Karşımızda kendi konforu için dünyanın tüm kaynaklarını sömüren bir anlayış bulunuyor.

  KUVVETLER AYRILIĞI

  -Türk toplumu ve yönetim yapısı son iki asırdır dünyada gelişmeleri yakından takip etti. Kuvvetler ayrılığı bu sürecin eseridir. Kuvvetler ayrılığı prensibi demokrasinin ve cumhuriyetin temelidir.

  – ABD’de seçimle gelen başkan aynı zamanda kongrenin de başkanıdır. ABD’de bu durum kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bir durum olarak anlaşılmamaktadır.

  -Türkiye darbelerden vesayete kadar pek çok sıkıntılı süreç yaşasa da kuvvetler ayrılığı fikrine hep bağlı kalmıştır.

  – Anayasamızın lafzında ve ruhunda açıkça yer alan bu yaklaşımı, kuvvetler ayrılığı için bir tehdit değil tam tersine birleştirici bir güç olarak görüyoruz.

  “CUMHURBAŞKANI SADECE YÜRÜTMENİN DEĞİL, DEVLETİN DE BAŞIDIR”

  – Anayasa’nın hükümleri gereğince Cumhurbaşkanı sadece yürütmenin değil devletin de başıdır. Cumhurbaşkanı’na verilen devletin başı misyonu kuvvetler ayrılığı için tehdit değil birleştirici güçtür.

  Kuvvetler ayrılığının çatışma anlayışıyla yorumlanması fayda değil zarar getirir.

  ADLİ YIL AÇILIŞINI PROTESTO EDEN BAROLARA…

  -Cumhurbaşkanı’na kuvvetler ayrılığı konusunda yöneltilen ithamlar temelsizdir. Demokrasiyi ve onun kurucu unsuru olarak siyaseti yaralamaya çalışmak en başta yargı kurumuna saygısızlıktır.

  -Bu mekan şahsıma ait değil, bu mekan her zaman söylediğim gibi milletin evi. Devletin tüm kurumları bu mekanı rahatlıkla kullanma hakkına sahiptir. Üstelik bu meslek teşekküllerinin çoğulcu demokrasi ile bağdaşmadığı kabul edilen bir gerçek olmasına rağmen böyle bir tartışma yaşanıyor. 

  – Bir takım barolar adli yıl açılışını sırf mekanından dolayı provake ediyor.

  -Bu gazi mekan konferans salonu, kütüphanesi ve müzesiyle milletimizin dolayısıyla da tüm kurumlarımızın evidir. İlk çözmemiz gereken meselelerden biri, barolar başta olmak üzere tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin, temsili demokrasiye uygun hale getirilmesidir.

  -Yargıtay ve TBB Başkanı’nı bağnaz saldırılara karşı duruşları nedeniyle tebrik ediyorum.

  YENİ REFORM HAZIRLIKLARI

  -Bugün demokrasimizi güçlendirmek amacıyla yeni reform hazırlıkları içindeyiz.

  – Önümüzdeki dönemde devam ettireceğimiz dinamik reform süreciyle inşallah demokrasimizi güçlendireceğiz

  -Avrupa Birliği organları ülkemize karşı ayrımcılık içerisinde olasa da biz bu reform belgesiyle ülkemize bağlılığımızı göstermiş olduk.

  – Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, bununla birlikte bireylerin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasını temel şart olarak görüyoruz.

  -Hukuk eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi yargı reformu stratejimizin en önemli adımlarından biri.

  -Bilirkişilik, bilişim sistemi, uzmanlaşma gibi yargı faaliyetlerinin destek unsurlarıyla ilgili reformları da ihmal etmiyoruz.

  YARGI SÜREÇLERİNDE SADELEŞTİRME

  -Yargı süreçlerini sadeleştirerek, alternatif çözüm yolları geliştirerek bu reformu kısa sürede hayata geçireceğiz. Meslek öncesi ve meslek içi eğitimi de daha etkin hale getireceğiz.

  -Kapsamlı bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz.

  -Özellikle ekonomik hayata doğrudan etkisi olan Hukuk yargılamalarında sade ve etkin bir işleyişi temin etmekte kararlıyız.