• “Korunması gereken kültür varlığı” statüsündeki Bomonti Bira Fabrikası’nın binaları Diyanet’e devredildi

  İstanbul’un önemli simgelerinden biri olan Bomonti Bira Fabrikası’nın kalan son binaları da Diyanet’e tahsis edildi. Binaların yıkılıp sökülerek yerlerine; mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark yapılması planlanıyor. Mimarlar Odası da dava açmaya hazırlanıyor.1890 yılında Feriköy’de kurulan Bomonti Bira Fabrikası ve ona ait binaları 1998 yılında İstanbul 1 No’lu Koruma Kurulu tarafından “korunması gereken kültür varlığı” statüsüne alınarak tescil edilmişti. 

  Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan̵;ın haberine göre İstanbul’un erken sanayi miraslarından biri olan tarihi yapıyla ilgili İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı kararla 1548 ada 9-10 parsel üzerinde bulunan Hazine Maliyesi’ne ait Bomonti Bira Fabrikası’nın birer parçası olan “Eski Malt Binası”, “Eski Silo”, “Eski Arpa Temizleme Binası” ve “Eski Kazan Dairesi” taşınmazlarının Diyanet İşleri ’na tahsisine onay verdiği ortaya çıktı. 

  Kurul ayrıca 13 Haziran tarihinde aldığı kararla da Halil Onur’un tescilli yapıların bulunduğu alana ilişkin hazırladığı ve içinde “mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark” bulunan projeyi de uygun bularak, söz konusu taşınmazların söküm ve yıkımına da izin verdi.   

  “Topçu Kışlası” projesinin de mimarıydı

  Onur, Taksim Gezi Parkı’na yapılması planlanan ancak kamuoyunda tepkilere neden olan “Topçu Kışlası” projesinin de mimarıydı. 

  Kurul kararında şöyle dedi: 

  “Yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu Diyanet İşleri’ne tahsisli taşınmazlara ait Kurulumuzun 15 Mart 2019 tarihli kararı ile ek onaylı rekontrüksiyon projesi doğrultusunda söküm işleminin uygun olduğuna karar verildi.”  

  Tahsis ve yıkım kararı üzerine Şişli Belediyesi’ne bilgi amaçlı yazı yazan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Diyanet İşleri ’na tahsis edilen söz konusu taşınmazların Türkiye ve İstanbul’un erken sanayi miraslarından Bomonti Bira Fabrikası ile bir sanayi kompleksi oluşturan ve bu nedenle İstanbul 1 No’lu Koruma Kurulu’nun çeşitli kararlarıyla tescil ve koruma altına alınarak yıkımlarına izin verilmeyen yapılar olduğuna dikkat çekti. 

  Mimarlar Odası yazısında “tescili bulunan ve Hazine malı olan Bomonti Bira Fabrikası ve çevresinin anlaşılmaz bir şekilde olan yapımından bir sene önce anılan parsel ve üzerindeki Bomonti Bira Fabrikası’na ait tescilli binalarının kullanımına dair bütün işlev ve koşulları belirlenmiş ve olarak ihaleye çıkmıştır” ifadelerine yer verdi. 

  Mimarlar odası dava açmaya hazırlanıyor

  Kararın yargıya taşınacağını belirten Mimarlar Odası “geri dönüşü mümkün olamayacak uygulamalara mahal verilmemesi için özellikle sit alanlarında ve korunması gerekli kültür varlıklarının bulunduğu parsellerde ortak kültür mirasımızın gelecek kuşaklara devredilmesi konusunda anayasal ve evrensel sorumluluğu bulunan belediyenizin ilgi konusu hakkına yapılan işlemlerin durdurulmasını ve tarafımıza bilgi verilmesini önemle rica ederiz” dedi. 

  ‘KENT BELLEĞİNİN ÖNEMLİ PARÇASI OLAN BU BİNALARIN YIKILMASI KABUL EDİLEMEZ’ 

  Şişli Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Bektaş yaptığı açıklamada, tahsis ve söküm/yıkım kararına tepki göstererek “kent belleğinin önemli bir parçası olan Bomonti Bira Fabrikası’nın bu şekilde yıkılması kabul edilemez. Mimarlar Odası, konuyu yargıya taşıyacak, biz de davaya müdahil olmak için başvurumuzu yapacağız” dedi.  

  Bektaş, konuya ilişkin bir kamuoyu duyarlılığı yaratmak için açıklama yapacaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.