• AK Parti muhalefetin itiraz edebileceği konuları yargı paketine koymayı düşünmüyor…

  AK Parti, yeni yasama yılına ertelediği paketi üzerinde yeniden çalışmalara başladı. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa AK Parti grubunda, hukukçu milletvekilleriyle yapılacak toplantılar sonucunda son şekil verilecek. Muhalefet partilerinin de görüşlerinin alınmasının ardından ilk yargı paketinin TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. AKP, muhalefetin desteğiyle yargı paketi çıkarmak istediği için itiraz edilebilecek konuları pakete koymayı düşünmüyor. Bu düzenlemeler arasında baroların seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik yer alıyor. 

  Cumhuriyet’ten Emine Kaplan‘ın haberine göre AKP, muhalefetin desteğiyle paketi çıkarmak istediği için itiraz edilebilecek konuları pakete koymayı düşünmüyor. Bu düzenlemeler arasında baroların seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bazı baroların adli yıl açılış törenine katılmaması üzerine meslek örgütlerinin seçim sisteminin değiştirilmesi gerektiği mesajını vermişti. Baroların seçimi ise Avukatlık Yasası’nda düzenleniyor. Avukatlara yeşil pasaport verilmesine ilişkin düzenleme dahil Avukatlık Yasası’nda yapılacak değişikliklerin ayrı bir yasa önerisi olarak getirilmesi üzerinde duruluyor. Birinci yargı paketine hangi düzenlemelerin gireceği ise hem AKP’nin kendi içinde hem de muhalefetle yapacağı çalışmanın ardından netleşecek. İlk pakette şu düzenlemelerin yer alması bekleniyor:

  İstinaf mahkemelerinin temyiz edilemeyecek 5 yılın altındaki hapis cezaları kapsamında olsa bile Türk Ceza Yasası’nın “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit”, “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “kanunlara uymamaya tahrik”, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama”, “silahlı örgüt”, “halkı askerlikten soğutma” suçları ile Terörle Mücadele Yasası’nın 7. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlarda (terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak) verilen cezalar temyize götürülebilecek. Birlikte işlenmiş suçlarda hükmü veren ilk derece mahkemesinden infazın ertelenmesine veya durdurulmasına ilişkin karar verilmesi istenebilecek.

  Terörle Mücadele Yasası’nın terör propagandası suçunun düzenlendiği ikinci fıkrasına, “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” hükmü eklenecek. İstinaf ceza dairelerinin düzeltilerek onama ve bozma yetkileri genişletilecek.

  Seri yargılama usulü getirilecek. Buna göre soruşturma aşamasında toplanan deliller ışığında suçu sabit görülen faile, suçunu itiraf etmesi şartıyla ceza indirimi teklif edilecek. Failin suçunu itiraf etmesi durumunda dosyanın sevk edildiği mahkemenin hâkimi de kabul ederse hüküm çok kısa bir süre içinde kesinleşmiş olacak. Seri yargılama usulü terör, örgüt, şiddet ve cinsel suçlarda geçerli olmayacak.

  Soruşturma aşamasında tutukluluk süresi asliye ceza mahkemesinin görevine giren işlerde 9 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde 2 yıl 6 ayı, terör ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde 3 yıl 6 ayı geçemeyecek.