• Dernekler, üyelerinin kişisel verilerini mülkî idare amirliğine bildirecek

  Dernekler, üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülkî idare amirliğine bildirecek.

   MEHTAP GÖKDEMİR/TARAFSIZ HABER AJANSI/ANKARA 

  Meclis Genel Kurulu’nda haftaya 4 bölümden oluşan 98 maddelik Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerine kaldığı yerden devam edilecek. Teklifin birinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmış ve 28 maddesi kabul edilmişti.

  CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİNDEN ÖDENECEK

  Teklifin getirdiği bazı düzenlemeler şöyle:

  yardımcıları ve bakanlar, bu görevlerde bulunmuş olanlar ile bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının ve ölenlerden Güvenlik Kurumu ile ilişiği bulunmayan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek.

  DERNEKLER ÜYELİĞİ DEVAM EDENLERİN ADINI MÜLKÎ İDARE AMİRLİĞİNE BİLDİRECEK

  Dernekler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlü olacak.

  AD VE SOYADLARI MAHKEME KARARI ARANMAKSIZIN, BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

  Soyadı Kanununun 3’üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilecek. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa karısının ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilecek. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilecek.

  KOMİSYONDA BÜTÇE MARATONU BİTTİ, GENEL KURUL’DA 9 ARALIK’TA BAŞLAYACAK

  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2020 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı. Meclis Genel Kurulu’nda 2020 yılı bütçe görüşmelerine 9 Aralık Pazartesi günü başlanacak. İlk gün bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler yapılacak. Genel Kurul’da bütçe maratonu 20 Aralık Cuma günü sona erecek.

  SİSTEME MECLİS MAKYAJI

  Meclis’te yeni Kanun Teklifi Taslağı Hazırlama Yönergesi yürürlüğe konuldu. Yeni yönergeye göre; Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı bünyesinde Teklif Destek Bürosu adıyla kurumsal bir mekanizma oluşturuldu.

  YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK

  Yeni yönerge hükümlerine göre; kanun teklifi taslağı hazırlama talepleri Teklif Destek Bürosunda görevlendirilecek yeteri sayıda yasama uzmanı ile ayrıca gerek görülmesi durumunda ihtisas komisyonlarında görevli yasama uzmanları tarafından karşılanacak.

  TEKLİF DESTEK BÜROSU OLUŞTURULDU

  Kanun teklifi taslağı hazırlama talepleri, milletvekilinin imzasını taşıyan bir formun Teklif Destek Bürosuna iletilmesi ve görevlendirilecek memur tarafından kayıt edilmesi suretiyle veya kurumsal iletişim platformu (TBMM Portal) üzerinden yapılacak başvuru ile gerçekleştirilecek.

  Kanun teklifi taslağı hazırlama talep formunda hazırlanması istenilen teklif taslağının içeriğinin, konusunun ve gerekçesinin açıkça belirtilmesi gerekecek ve kanun teklifi taslağı talep formunun iletilmesinden itibaren en geç on beş gün içinde hazırlanıp talep sahibi milletvekiline elektronik ortamda iletilecek.

  DÜZELTME ÖNERİLERİ MİLLETVEKİLLERİNE İLETİLECEK

  Teklif Destek Bürosu tarafından milletvekillerinin kanun teklifi taslağı hazırlama taleplerinin karşılanmasının yanı sıra, talepte bulunulması durumunda milletvekillerince hazırlanmış olan kanun teklifi taslakları kanun yapım tekniğine uygunluk yönünden incelenecek ve düzeltme önerileri milletvekillerine iletilecek.