• Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin dosyayı Cumhurbaşkanlığı’na sunmuş bulunuyoruz

  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevcut insan kaynağının en verimli şekilde kıymetlendirilmesi ve aidiyetin güçlenmesi için öğretmen ve yöneticilerin hakları konusunda da gerekli duyarlılık gösterilerek öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin dosyanın Cumhurbaşkanlığına sunulduğunu söyledi.

  MEHTAP GÖKDEMİR
  TARAFSIZ HABER AJANSI / ANKARA

  Kurul, başkanlığında saat 11.00’de açıldı.

  Kurul’da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor.

  “2020 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN YÜZDE 16,2’SİNİ OLUŞTURMAKTADIR”

  Bakanlığının bütçesi üzerinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim bütçesine dikkat çekerek, “Bu rakam 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 16,2’sini oluşturmaktadır” dedi.

  Milli Eğitim Bakanı konuşmasında özetle şöyle dedi:

  “2019-2020 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 12 bin 987 okul öncesi,  24 bin 831 ilkokul, 19 bin 296 ortaokul ve 12 bin 638 lise ile toplam 69 bin 752 okulumuzda 1 milyon 141 bin civarında öğretmen ve açık öğretim öğrencileri de dâhil olmak üzere 17 milyon 923 bin 351 öğrencimiz ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz.

  EĞİTİM VİZYONU”

  Eğitim Vizyonu ve 11. Kalkınma Planı doğrultusunda öğretim planlarında değişikliklerin yapısal olarak hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda; temel becerilere ilişkin zorunlu derslerin korunması şartıyla derinleşme, kişiselleştirme, uygulamaya yeterli zaman sağlamak için zorunlu ders saati ve çeşitlerinin azaltılması, tüm eğitim kademelerinde ders çizelgelerinin yapılandırılması, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik müfredatların yeniden ve zamanın ruhuna uygun olarak tasarlanması, hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliğinin artırılması konusundaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

  “ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU’NA İLİŞKİN DOSYAMIZI DA CUMHURBAŞKANLIĞINA SUNMUŞ BULUNUYORUZ”

  Mevcut insan kaynağının en verimli şekilde kıymetlendirilmesi ve aidiyetin güçlenmesi için öğretmen ve yöneticilerin hakları konusunda da gerekli duyarlılık gösterilerek öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin dosyamızı da Cumhurbaşkanlığına sunmuş bulunuyoruz.

  946 BİN 114 ÖĞRETMEN

  Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan 946 bin 114 öğretmenimiz bulunmaktadır. Hükümetlerimiz döneminde atanan öğretmen sayımız, mevcut öğretmen sayısının yüzde 69’una karşılık gelmektedir. Bu aynı zamanda genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğumuzu gösterir. Nitekim 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 65’i civarındadır.

  ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

  Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 16’ya, ortaöğretimde de 11’e düşmüştür. Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranları birbirine yakın bir orana yükseltilmiştir. Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 90,61, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 88,45, ülke genelinde ise yüzde 90,34’tür.

  COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

  Ülkemizdeki tüm okulların coğrafi verilerini toplayarak hızlı bilgi akışı, etkili ve doğru analizlerle daha verimli envanter yönetimi sağlayacak olan Coğrafi Bilgi Sistemi ile planlanması, izlenmesi, denetlenmesi çok daha kolay ve sağlıklı hale getirilen eğitim altyapımızı,  derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak ve ikili öğretime son vererek tüm okullarımızda tam gün eğitim ve öğretime geçmek hedefleri doğrultusunda güçlendiriyoruz.

  Bu çerçevede 2003 yılından bugüne kadar, 51 bin 912’si hayırsever vatandaşımız tarafından olmak üzere toplam 315 bin 884 adet yeni dersliğin yapımı tamamlanarak eğitim ve öğretimin hizmetine sunulmuştur. Bütün bu çalışmalar sonrasında derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 24’e, ortaöğretimde ise 20’ye düşmüştür.

  “432 BİN 288 ADET ETKİLEŞİMLİ TAHTA OKULLARIMIZA KURULMUŞTUR”

  Bugüne kadar 432 bin 288 adet etkileşimli tahta okullarımıza kurulmuştur. Yaklaşık 700 okul için, 11 bin adet etkileşimli tahtanın sözleşmesi yapılmış olup 2019 yılı sonuna kadar ilgili okullara kurulumu tamamlanacaktır. 13 bin 489 okula Sanal Özel Ağ (VPN) üzerinden geniş bant internet erişimi verilmektedir.

  Eğitim ve öğretime erişimin artırılarak fırsat eşitliğinin sağlanması kapsamında; 2020 yılı bütçemizden öğrencilerimize doğrudan nakdî ve ayni olarak önemli destekler sağlamaya devam ediyoruz.

  Bu çerçevede, ilköğretim ve ortaöğretimde 284 bin  öğrencimizin faydalandığı burslar için 1 milyar 20 milyon lira sağlanmış durumdadır. Taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 4,5 milyar lira, 385 bin 943 engelli evladımızın faydalanacağı eğitim programları için 3 milyar 680 milyon lira, öğrencilerimize destekleme ve yetiştirme kursu çerçevesinde 1 milyar 800 milyon lira, özel okullara giden 157 bin 32 öğrencimize eğitim öğretim desteği kapsamında 804 milyon lira, pansiyonlarda barınan 344 bin öğrencimize barınma, harçlık ve giyim-kırtasiye desteği olarak 1 milyar 480 milyon lira, ücretsiz kitap desteği kapsamında 1 milyar 334 milyon lira, üniversitelerde harcı kaldırmamız sonucunda 2 milyon 186 bin üniversite öğrencisi için üniversitelerimize 600 milyon lira destek verilmektedir.

  “MKEK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’ KURULMASI ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR”

  Savunma sanayisi alanında nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere de Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) katkılarıyla ‘MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ kurulması çalışmalar devam etmektedir.

  “ÜNİVERSİTE SAYIMIZ 129’U DEVLET, 73’Ü VAKIF OLMAK ÜZERE 202 ÜNİVERSİTEMİZ VAR”

  Şu 46 farklı ülkede 3.950 öğrencimiz öğrenim görmektedir. 2020 yılı bütçemizde bu öğrencilerimizin eğitim giderleri için 597 milyon lira burs ödeneği öngörülmüştür.

  Üniversite sayımız 129’u devlet, 73’ü vakıf olmak üzere 202 üniversitemiz var.

  ÖSYM

  ÖSYM bünyesinde 2019 yılı içinde 188 sınav koordinatörlüğü aracılığıyla yaklaşık 7 milyon 750 bin adayın katıldığı 10’u elektronik sınav olmak üzere 42 sınav gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı ikinci yarısından itibaren Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavları (YÖKDİL) da ÖSYM tarafından gerçekleştirilecektir.

  91 milyar 467 milyon 345 bin TL’si personel giderleri, 14 milyar 367 milyon 680 bin TL’si sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 9 milyar 956 milyon 271 bin TL’si mal ve hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere cari harcamalar, 3 milyar 739 milyon 169 bin TL’si devlet parasız yatılı öğrencileri, burslar ile diğer cari transferler, 5 milyar 8 918 bin TL’si sermaye giderleri, 29 milyon 479 bin TL’si sermaye transferleri, olmak üzere toplam 125 milyar 396 milyon 862 bin TL Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine tahsis edilmiştir. Bununla birlikte; 36 milyar 145 milyon 740 bin TL’si Yüksek Öğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçesi, 717 milyon 792 bin TL’si Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı bütçesi,  15 milyar 345 milyon 110 bin TL’si Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu bütçesi olmak üzere toplam eğitim bütçemiz 177 milyar 605 milyon 504 bin TL olarak öngörülmüştür.”