• İYİ Partili Paçacı: İşsizlik toplumsal çöküşe neden oluyor

  Türk ekonomisinin talimatlı ve müdahaleci bir yapı tarafından yönetildiğini söyleyen İYİ Partili Paçacı, dar boğazda olunduğunu belirterek, “Ödenemeyen borçlar, aşırı işsizlik, artan fakirlik ve açlık toplumsal çöküşe sebep olmaktadır” dedi.

  İYİ Parti Başkanı Cihan Paçacı, düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ilişkin eleştirilerini dile getirdi. TÜİK, TCMB, bankaları ve BDDK kanalı ile istatistiki rakamlarla oynandığını ifade eden Paçacı, bu yöntemin rakamlara olan güveni ortadan kaldırdığını söyledi.

  Aşırı borçlanma, ödenemeyen krediler, yüksek miktarda açık veren bütçe, olmayan yatırım, gelmeyen yatırımcı ve kısıtlı kaynak içinde küçülen bir ekonominin olduğunu dile getiren Paçaı’nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  “TOPLAM MEVDUATIN YÜZDE 52’Sİ YABANCI PARADAN OLUŞUYOR”

  “Çarpık ve yanlış müdahaleci yaklaşım ile döviz kurları baskı altında tutulmasına rağmen, halkımız tasarruflarını altına ve dolara yatırarak değerlendirmeye çalışmaktadırlar. Bankalardaki döviz tevdiat hesapları 19 dolara ulaşmıştır. Yani toplam mevduatın % 52 si yabancı para mevduatından oluşmaktadır. Bu tablo, halkımızın Türk Lirasına artık güvenemediğinin net bir göstergesidir.

  “BÜTÇE AÇIĞI SÜREKLİ ARTIYOR”

  AK Parti yetkilileri ve AK Parti Genel Başkanı Sayın sürekli “Faize karşıyım” demekte ancak denetimsiz harcamaları ve lüks harcamaları ile bütçedeki açığı sürekli artırmaktadır. Faize karşı olan bir anlayışın yönettiği ekonomide, bütçe açığı oluşmaması esastır. Faize gerçekten karşı olunsaydı, her bütçede % 12 oranında faiz dışı fazla verilmesi gerekirdi. Ancak 2019 yılında bütçe açığı rekor kırarak 130 milyar TL ye ulaşmıştır.

  “GELİR ADALETSİZLİĞİ REKOR SEVİYEDE”

  İsminde adalet olan Adalet ve Kalkınma döneminde gelir adaletsizliği rekor kırmıştır. İktidara geldikleri 2002 yılında en zengin %10 luk kesimin toplam ülke servetinden aldığı pay % 67.7 iken, AK Parti döneminde bu oran %81.2 ye çıkmıştır. Diğer bir deyimle kişinin toplam serveti, geri kalan 76 Milyon kişinin toplam servetinin 4 katını geçmiştir. İşte AK Partinin ekonomideki adaletli paylaşımı budur.

  “ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZ SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ”

  Damat Albayrak, 25 Şubat 2019 tarihinde 2.5 Milyon yeni istihdam yaratacağını ifade etmiştir. Ancak bırakın 2.5 Milyon kişiye iş bulmayı, 2018 e göre 2019 da işsiz sayısı 1 milyon 276 bin kişi artmıştır. Dar kapsamlı işsiz sayısı, 4 milyon 566 bin kişi olmuş, geniş kapsamlı işsiz sayısı, yani iş aramayı bırakanlarda dahil işsiz sayısı 8 milyona ulaşmıştır. Ortalama her ay 70 bin kişi işini kaybetmektedir. Özellikle gençlerimizde işsizlik oranı adeta patlama yapmış ve %27.4 ü bulmuştur. Üniversite mezunu işsiz sayısı, 1 milyon 250 bine ulaşmış, diğer bir deyimle üniversite mezunu gençlerimizin yarısı işsizdir ve gelecek umudu da kalmamıştır.

  Ödenemeyen borçlar, aşırı işsizlik, artan fakirlik ve açlık toplumda psikolojik tramvaya sebep olmakta ve maalesef umutsuzluk, intihar vakalarının artışına ve toplumsal çöküşe sebep olmaktadır. Bu tablo sarayın halktan kopuşunun bariz bir göstergesidir.”