• Diyarbakır’da adrese teslim ihale iddiaları… DİSİAD: Seçilmişleri olaya müdahale etmeye çağırıyoruz

  Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD), Diyarbakırda gerçekleştirilen yol ihalesinde, şehirdeki firmaların devre dışı bırakılıp, ihalenin İstanbul’dan bir firmaya verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

  Yönetim Kurulu Başkanı Burç Baysalın yaptığı açıklamada, ihalelerin usulüne uygun bir şekilde yapılmadığı belirtilerek, firmaların rekabet alanlarının daraltıldığı dile getirildi. Seçilmişlerin olaya müdahale etmesini isteyen DİSİAD’ın açıklaması şu şekilde:

  “Son günlerde Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve Bağlar Belediyesi Başkanlığının, birçoğu il dışında bulunan taahhüt firmalarına davetiye göndermek usulü ile merkezleri Diyarbakır’da bulunan firmalarımızı dışında tutarak ve adeta alelacele altyapı ve hizmet ihaleleri yaptıklarını hayretle izlemekteyiz.

  “İHALE YÜZDE 20,29 ORANINDA KIRIM İLE DİYARBAKIR DIŞINDAN BİR FİRMAYA VERİLDİ”

  Bu minvalde, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 30 Aralık 209 tarihinde davet ve pazarlık usulü ile Diyarbakır-Mardin Karayolu asfalt ihalesi yapılmış ve %20,29 oranında kırım ile ihale Diyarbakır dışında bulunan bir taahhüt firmasına verilmiştir.

  “FİRMALAR DAVET EDİLMEDİ”

  Aynı şekilde Bağlar Belediyesi Başkanlığı tarafından, merkezinde yapılacak yol ve asfalt yapımları ihaleleri için Diyarbakır dışındaki firmalara davetiye gönderilmiş, kentimizde bu işleri yapacak güçlü ve donanımlı firmaların bulunmasına rağmen firmalarımız davet edilmeden ihaleler gerçekleştirilmiştir.

  EKONOMİSİNE ZARAR VERİYOR”

  Bahse konu kurumlarca usulüne uygun bir biçimde yapılmayan bu ihaleler, ekonomisine zarar vermekle birlikte, firmalarımızın rekabet alanlarını daraltarak iş hacimlerine olumsuz etki etmektedir. İlimizde bu alanda faaliyet gösteren firmaların yaptıkları işlere bakıldığında, her birinin kendi alanında yeterli alt yapı ve donanıma sahip oldukları görülecektir. Bu nedenle yapılan bu işlemlerin ileride daha büyük yanlış ve zararların doğmasına neden olacağı aşikardır.

  Seçilmişlerimizin kente dair ekonomik politikaları değerlendirme toplantılarında, reel ve elzem olan bu konuları ele almamaları ve yapılan çağrılarda, kentin yerel dinamiklerinin de içine alınmaması böylesi koşulların dogmasına maalesef ki sebebiyet vermektedir.

  Böylesi bir tabloya rağmen, birçok kurumumuzda rekabete açık ihaleler yapılırken, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve Bağlar Belediyesi Başkanlığının, ihaleleri şeffaf bir biçimde yapmamaları, davet yöntemiyle anlaşmalı ve adeta adrese teslim ihaleler yapmaları ve ihaleler için Diyarbakır’ın en güçlü ve en deneyimli taahhüt firmalarına davetiye göndermeden, çoğunluğu il dışındaki firmaları davet ederek ilimiz sınırları içerisindeki altyapı ve hizmet işlerini ihale etmeleri kentimiz ve firmalarımız adına kabul edilemez bir durumdur.

  “REKABET ORTAMININ KORUNMASI SEÇİLMİŞLERİN ASLİ GÖREVİ”

  Bürokrasinin ve atanmışların bu kadar yüksek oranda inisiyatif almaları kentimizin sahipsiz olduğu kanaatini doğurur ki; bu kentin sahipsiz olmadığının bilinmesinde fayda var. Hal böyle iken dinamiklerinden oluşan kurumumuzca, kent içindeki firmalarımızın saf dışına bırakılmasının kabullenemez bir durum olduğunu belirtmek isteriz. ’lar haricinde kent seçilmişlerinin de olaya bir an önce müdahalede bulunmalarını talep ediyoruz. Kentimiz adına seçilenlerin asli sorumluluklarından birinin de rekabet ortamı korunarak kent ekonomisine değer katmak ve mevcut işverenleri korumak olduğunu hatırlatırken; sağladıkları istihdam ve en ağır rekabetçi koşullarda bile başarılı işler çıkararak bölge ve ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlayan taahhüt firmalarının, keyfi ve hukuksuz yollarla ihalelere girme koşullarının ortadan kaldırılmasının izahının olmadığını kanaatiyle bir an önce kentin seçilmişlerini ve sorumluları göreve davet ediyoruz.”