• Tarım Bakanlığı: 386 üründe taklit ve tağşiş var

  Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytinyağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı.

  Tarım ve Orman BakanlığıR7;nın yayınladığı listesinde laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

  229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

  T24’te yer alan habere göre; 202 yılından bu yana 1443 firmaya ilişkin 3202 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı da belirtildi.

  Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünün altı çizildi. Duyuruda, şunlar kaydedildi:

  996 sayılı R6; Hizmetleri, Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, ‘Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik’ gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

  Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;

  Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,

  Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,

  Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve

  Firmaların R6;güvenilir gıda üretimi’nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

  Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

  229 FİRMAYA AİT 386 ÜRÜN İFŞA EDİLDİ

  Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

  Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 202 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3202 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.

  Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

  Hangi ürünlerde ne var?
  Bakanlığın açıkladığı listedeki ürün gruplarında yapılan taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi ilavesine dair detaylar şöyle: