• CHP’li Bingöl: 2019’daki çocuk işçi ölümlerinin yüzde 60’ı tarım işçisi çocuklar

  CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, çocuk işçiliğinde yaşanan artışı ve çocuk işçilerin hayatını kaybetmelerini Meclis gündemine taşıdı.

  Bingöl, AK Parti’nin toplumun her kesiminde olduğu gibi çocuklar için de politika üretemediğini ve çocukların geleceksiz olduğunu söyledi.

  Bingöl, artan çocuk işçilik ve çocuk nüfusundaki iş cinayetlerinin artışının nedeninin belirlenmesini, çocuklar üzerindeki baskı, sömürü, yoksulluk ve diğer gerekçelerle çalıştırılmalarının araştırılmasını talep etti. CHP Ankara milletvekili “Bilinçli şekilde devam eden denetimsizlik, yaptırımların az olması, emek ve ekonomi politikaların zayıflığı ile eğitimde yaşanan çöküş, çocuk işçiliğini tetiklemektedir. İktidarın sürekli olarak beslediği işsizliğin, yoksulluğun ve sömürünün yaş ayrımı yoktur ve çocuklar da bu politikalardan etkilenmektedirler. Özellikle mesleki eğitim denilen “çırak” ve “stajyer” altında milyonlarca çocuk zorunlu olarak çalıştırılarak emek sömürüsüne maruz kalmaktadır” dedi.

  SON 7 YILDA 426 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ “

  Çocuk işçiliğine bağlı olarak çocuklarda ‘iş cinayetleri’nin arttığını söyleyen Bingöl sözlerine şöyle devam etti:

  “Güvencesiz çalışan bu çocukların iş cinayetlerinde hayatını kaybetme oranı da her geçen gün artmaktadır. 2013’te 59 çocuk, 2014’te 54 çocuk, 2015’te 63 çocuk, 2016’da 56 çocuk, 2017’de 60 çocuk, 2018’de 67 çocuk ve 2019’da 67 çocuk çalışırken yaşamını yitirmiştir. İş cinayetlerinde hayatını kaybeden kız çocuklarının oranı ölen kadın işçi oranın üç katıdır. Bu durum, kız çocuklarının özellikle tarım sektöründeki yoğun sömürüsünden kaynaklanmaktadır. Tarımda çalışan kız çocuklarının oranının yüzde 58 olması kız çocuklarının mevsimlik tarım işçiliğindeki sömürüsünü kanıtlamaktadır.”

  “ÇOCUK İŞÇİ SAYISI BİR YILDA 7 BİN ARTTI “

  Son yıllarda çocuk işçi sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan CHP’li Bingöl; Türkiye’de 22 milyondan fazla çocuk olduğunu ve iki milyonun üzerinde çocuk işçi çalıştırıldığını söyleyerek “Türkiye’de yaklaşık olarak 600 bin civarında kayıt dışı çalışan çocuk işçi mevcuttur” diye konuştu.

  EN ÇOK ÖLÜM TARIM SEKTÖRÜNDE “

  CHP’li Bingöl sözlerine şöyle devam etti: “Çocuklar en fazla tarım ve inşaat gibi mevsimlik işlerde, çırak ve stajyer olarak organize sanayi bölgelerinde, yaz dönemlerinde ise özellikle hizmet sektöründe çalıştırılmaktadırlar. Dolayısıyla çocuk işçiler en çok, çocukların yarıya yakının çalıştığı tarım sektöründe çalışırken yaşamını yitirmektedir. 2019’daki çocuk işçi ölümlerinin yüzde 60’ını tarım işçisi çocuklar oluşturmaktadır. Tarımdaki çocuk iş cinayetlerini sanayideki (metal, tekstil, ağaç vb.) çocuk ölümleri izlemektedir. Tarım işçiliğinde maruz kalınan kötü koşullarda barınma, yetersiz beslenme, bulaşıcı hastalık ve yoğun çalışma süreleri çocukların iş cinayetlerine kurban gitmelerinin nedenini ortaya koymaktadır.”