• AK Parti’li belediyenin borcu 1 yılda yüzde 500 artmış

  AK Parti’li Çorum Belediyesi’nin 2018 yılı faaliyet raporlarını inceleyen Sayıştay denetçileri, bir yılda yaşanan aşırı borçlanmayı ortaya çıkardı. Raporda, belediyenin son üç yıla ilişkin mali tabloları incelendiğinde faiz dahil borç yükünün bir yıl içerisinde yaklaşık 500 kat arttığı ifade edildi. Sayıştay, AK Parti’li Çorum Belediyesinin 2018 Aralık toplam borcunun ise 414 milyon 68 bin 94 TL olduğunu belirtti.

  AK Parti’li Çorum Belediyesi’nin 2018 yılı faaliyet raporlarını inceleyen Sayıştay denetçileri, bir yılda yaşanan aşırı borçlanmayı ortaya çıkardı.

  Sözcü’de yer alan habere göre; raporda, belediyenin son üç yıla ilişkin mali tabloları incelendiğinde faiz dahil borç yükünün bir yıl içerisinde yaklaşık 500 kat arttığı ifade edildi. Sayıştay, AK Parti’li Çorum Belediyesinin 2018 Aralık toplam borcunun ise 414 milyon 68 bin 94 TL olduğunu belirtti.

  Sayıştay’ın yaptığı incelemede, Çorum ’nin 539 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilen borç limitini aştığını tespit etti.

  Raporda, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 21 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamayacağı açıklanarak, bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulandığı ifade edildi.

  Raporda ayrıca, belirtilen usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 527 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanacağı dile getirildi.

  1 YILDA YÜZDE 500 ARTTI

  Sayıştay raporunda, AK Parti’li Çorum ’nin son yıla ilişkin mali tabloları incelendiği belirtilerek, “05.06.2017 tarihinde faiz dahil borç yükü 69.429.191,87 TL iken, 12.06.2018 tarihinde piyasa borçları ile vergi borcu hariç bu tutar 341.775.772,93 TL olarak tespit edilmiştir. Bir yıl içinde belediyenin borç yükü yaklaşık % 500 artarak borçlanma limitinin aşmıştır. Ayrıca bu tarihten sonra da belediye borçlanmaya devam etmiş olup borç toplamı 357.037.621,71TL’ ye yükselmiştir” denildi.

  Raporda ayrıca, belirtilen borca, piyasa borçlarının muhasebeleştiği bütçe emanetleri, vergi, sosyal güvenlik primleri ile diğer kamu idare payları eklenince borcun toplamının 414.68.094,91 TL’ye çıktığını belirtti.

  BELEDİYE, GELİRLERİN DÜŞMESİNİ VE YATIRIMLARI NEDEN GÖSTERDİ

  Belediye, Sayıştay denetçilerine, “2018 yılı içerisinde yapımı tamamlanan yapım işleri projelerinin finansmanının Belediyemiz gelirleri tarafından karşılanamaması, Belediyemiz gelirlerinin düşmesi, stadyum projesinin getirdiği yüksek maliyetler ve eski stat yerinin Belediyemize tahsisinin yapılamaması, İller Bankası A.Ş. tarafından gönderilen Merkezi İdare ve vergi gelirlerinden gönderilen paydan kesinti yapılması, kamu ve özel bankalarının borçlanma faizlerinin yükselmesi nedeniyle borç stokumuz artmıştır” diye cevap verdi.

  YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI GEREKMEKTEDİR

  Sayıştay belediyenin cevabına rağmen kısmında, belediyenin borç yükünün yaklaşık % 500 artarak belediyenin 5393 sayılı Belediye Kanunun da belirtilen borç limitini aştığı açıklayarak, “Sonuç olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesindeki borçlanma hükümlerine aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında ağır cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır denilerek açık bir biçimde uygulanması gereken yaptırım belirtilmiş olup yaptırımların uygulanması gerekmektedir” diye belirtti.