• Genç işsiz sayısı Türkiye’nin 5. büyük ilinin nüfusunu oluşturacak düzeyde

  Genç İşsizler Platformu “Şubat 2020 İşsizlik ve İstihdam Raporu”nu yayımladı. Rapora göre genç işsiz sayısındaki yüksek düzey değişmedi ancak iş gücü dışında bırakılan üniversite mezunu sayısı sadece 1 yılda 164 bin kişi arttı.

  Genç İşsizler Paltformu TÜİK ve İŞKUR verilerinden derleyerek hazırladığı Şubat 2020 ‘İşsizlik ve İstihdam Raporunu yayımladı. Raporda üniversiteli işsiz sayısının artmasına dikkat çekildi.

  Rapora göre, 856 bin üniversite mezunu işsize ek olarak 980 bin üniversite mezunu iş bulma ümidini kaybetme, eğitime devam etme, ev işleriyle meşgul olma gibi nedenlerden dolayı iş gücünde yer almıyor. Üniversite mezunu 752 bin kadının iş aramadığı için işsiz sayıldığının belirtildiği rapora göre, 15-34 yaş arası genç nüfustaki işsiz sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 326 bin kişi artarak 562 bin kişiye ulaştı. Yalnızca son 1 yıl içerisinde bu yaştaki işsizlik oranı %1,4 artarak %18,7’ye çıktı. Genç işsiz sayısının Türkiye’nin 5. büyük il nüfusunu oluşturacak düzeyde yüksek olduğunu dikkat çekilen rapordan öne çıkan satırlar şu şekilde:

  “Finansal istikrarsızlıkla başlayan ve Nisan 2018’den itibaren etkisi belirginleşen ekonomik kriz sürecinde 15-34 yaş grubu genç işsiz sayısı 748 bin kişi artmıştır.

  “EN YÜKSEK GENÇ İŞSİZ SAYISI ÜNİVERSİTE MEZUNLARINDA”

  İşsizlik oranı tüm eğitim gruplarında önceki yıla kıyasla büyük ölçüde artmıştır. En yüksek genç işsiz sayısı 856 bin kişi ile üniversite mezunlarında gözlemlenmiştir. Eğitime harcanan para, zaman ve emek iş gücü piyasasında karşılığını bulamamıştır.

  “GENÇLERİN YÜZDE 28,9’U EKONOMİK FAALİYETLERE KATKI VEREMİYOR”

  Nisan 2018’den itibaren etkisi belirginleşen ekonomik kriz sürecinde 15-34 yaş grubu üniversiteli işsiz sayısı 222 bin kişi artmıştır. 15-29 yaş grubunda ne eğitim alan ne de herhangi bir şekilde çalışan/ staj gören genç sayısı 5 milyon 113 bine ulaşmıştır. Gençlerin %28,9’u ekonomik faaliyetlere katkı verememekte; aynı zamanda eğitim veya staj yoluyla kendisini geliştirememektedir. Bu kategorideki genç sayısı Finlandiya, Slovakya ve Norveç gibi bazı gelişmiş Avrupa ülkelerinin toplam nüfusu kadardır.

  Aynı yaş grubundaki genç kadınların eğitime ve istihdama dahil olmayanlarının sayısı 3 milyon 561 bindir. Genç kadınlarda bu oran %40,5 olup aynı yaş grubundaki erkeklerin %17,4 oranının çok üstündedir. Çalışma ve eğitim alma hakkında kadınların durumu erkeklere göre çok daha kötü olup; cinsiyete dayalı fırsat eşitsizliği yaratmakta ve sosyal hak kaybına neden olmaktadır.

  “İŞSİZLİK SÜRESİ DE UZAMAYA DEVAM EDİYOR”

  İşsizlik sayı ve oranlarındaki artışa ek olarak işsizlik süresi de gittikçe uzamaktadır. 1 yıldan fazla süredir 15-34 yaş arası genç sayısı son 1 yılda 133 binden 479 bine çıkmıştır. Üniversite mezunlarının iş arama süreleri de gittikçe uzamaktadır. 1 yıldan fazla süredir iş arayan 15-34 yaş arası üniversiteli genç sayısı son 1 yılda 61 binden 5 bine çıkmıştır. Mezunlar; KYK kredilerini ödeme fırsatı bulamamakta, yükselen faizler nedeniyle borçları artmakta ve bazı durumlarda haciz ile karşı karşıya kalmaktadırlar.”