• TIR şoförünün yurt dışında yakalandığı domuz gribi nedeniyle ölmesi ‘iş kazası’ sayıldı

  Yargıtay, seferinde domuz gribine yakalanan işçinin ölümünün ‘iş kazası’ olduğuna hükmetti. Emsal karara göre, iş başında hastalık sebebiyle hayatını kaybeden işçiler için ‘iş kazası’ kararı verilecek.

  seferinde, hastalığa yakalanan TIR şoförü hayatını kaybetti. Sosyal Sigortalar kurumu, ölümü iş kazası saymadı. TIR şoförünün ailesi konuyu yargıya taşıdı. Mahkemenin ‘Maktul, iş kazası sonucu vefat etmemiştir’ kararının ardından devreye Yargıtay girdi. TIR şoförünün Ukrayna seferi sırasında domuz gribine yakalandığının dile getirildiği Yargıtay kararında, işçinin ölümü ‘iş kazası’ sayıldı.

  Özel bir şirkette TIR şoförü olarak çalışan işçi, 11 Aralık 2009 günü Ukrayna seferinden döndükten sonra rahatsızlandı. Yapılan tedavi sonrası TIR şoförü için ‘ “ akut üst solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış’ raporu verildi. Bir süre sonra şoför, geçirince yeniden devlet hastanesine kaldırıldı. Tedavinin ardından taburcu edilen şoför, Üniversite Hastanesi’ne müracaat etti. Yapılan teşhiste TIR şoförünün domuz gribi salgınına yakalandığı belirlendi.

  Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından H1N1 (domuz gribi), pnömani (zatürre) ve ARDS (akut solunum sıkıntısı sendromu) tanısıyla tedavi altına alınan şoför, on gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.

  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU, İŞ KAZASI SAYMADI

  TIR şoförünün ölümüne ‘iş kazası’ denilmedi. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ‘iş kazası değil’ kararına karşı İş Mahkemesi’nde dava açan aile, hastalığın Ukrayna seferi sırasında bulaştığını söyledi. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Kararı aile temyiz edince devreye Yargıtay 21. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay, TIR şoförü hakkında Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan raporda salgın hastalığın yurt dışında yakalandığının vurgulandığı hatırlatıldı.

  İş kazasının tarifinin de yapıldığı Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

  “Yasada iş kazası, sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay olarak tanımlandığından, olayın etkilerinin bir süre devam ederek zaman içinde artması ve buna bağlı olarak sonucun daha sonra gerçekleşmesi mümkündür. Yani,iş kazası ani bir olay şeklinde ortaya çıkıp ,buna bağlı olarak zarar, derhal gerçekleşebileceği gibi, gazdan zehirlenme olayında olduğu şekilde etkileri daha sonra da ortaya çıkabilir. Sonradan oluşan zarar ile olay arasında uygun illiyet bağı bulunması koşuluyla olay iş kazası kabul edilmelidir. Yasanın iş kazasını sigortalıyı zarara uğratan olay biçiminde nitelendirmiş olması illiyet (nedensellik) bağını iş kazasının bir unsuru olarak ele almayı gerektirmiştir. Ne var ki, burada aranan “uygun illiyet (nedensellik) bağı” olup, bu da yasanın aradığı hal ve durumlardan herhangi birinde gerçekleşme olgusu ile sonucun birbiriyle örtüşmesi olarak anlaşılmalı, yasada olmadığı halde, herhangi başkaca kısıtlayıcı bir koşulun varlığı aranmamalıdır. Kısacası; anılan yasal düzenleme, sosyal güvenlik hukuku ilkeleri içinde değerlendirilmeli; maddede yer alan herhangi bir hale uygunluk varsa zararlandırıcı sigorta olayının kaynağının işçi olup olmaması ya da ortaya çıkmasındaki diğer etkenlerin değerlendirilmesinde dar bir yoruma gidilmemelidir.”

  YARGITAY: İŞ KAZASI OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ AÇIKTIR

  TIR şoförünün Ukrayna seferi sırasında domuz gribine yakalandığının dile getirildiği Yargıtay kararında, “Somut olayda, TIR şoförü olan davacı murisinin 26.11.2009 tarihinde davalı tarafından Ukrayna’ya sefere gönderildiği,11.12.2009 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptığı ortadadır. Adli Tıp Kurumu raporunda, H1N1 virüsünün kuluçka süresinin 1-4 gün arasında değiştiği, murisin 13.12.2009 tarihli hastaneye başvurusunda belirttiği şikayetlerin hastalığın başlangıç belirtileri olduğu taktirde hastalığın bulaşmasının bu tarihten 1-4 gün öncesinde gerçekleşmiş olacağının bildirilmiştir. Buna göre davacı murisinin, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle Ukrayna’ya yapılan sefer sırasında bulaştığı rapor kapsamından anlaşılan H1N1 virüsüne bağlı olarak, daha sonra meydana gelen ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır. O halde, davacı ve davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm oy çokluğu ile bozulmuştur” denildi.

  Emsal kararla birlikte; iş başında sebebiyle hayatını kaybeden işçiler için ‘iş kazası’ kararı verilecek. (İHA)