• İmamoğlu hakkında 27 soruşturma açıldığı haberi… İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama

  İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluR;nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemine ilişkin 27 soruşturma açıldığı haberine karşın açıklamada bulundu. “Bakanlığımıza herhangi bir belediye ile ilgili intikal eden ihbar, şikâyet gibi başvurular olduğunda gereğinin yerine getirilmesi kanuni bir zorunluluktur” denilen açıklamada, “Kanun karşısında bu alanda kimse dokunulmaz değildir” ifadesi kullanıldı.

  ismail çataklı

   İmamoğlu hakkında inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı’nın, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin 25’i ihale, 2’si imar olmak üzere 27 konuda soruşturma izni verdiği belirtilmişti. Soruşturmayı yürüten ismin, 2015 seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı olduğuna dikkat çekilmiş; soruşturmalar arasına İmamoğlu’nun görevde olmadığı 20 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen bir işleminin de dahil edildiği aktarılmıştı.

  Merkezi idarenin, Anayasa’nın 127. maddesi gereğince mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla mahalli idareler üzerinde kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde idari gözetim yetkisine sahip olduğunu belirten Çataklı, Bakanlığın bu yetkisini, Mülkiye Teftiş Kurulu ve Mahalli İdareler Kontrolörler başkanlıkları eliyle mahalli idarelerin işlem ve hesaplarını teftiş etme, denetleme, inceleme ve soruşturma yapma yoluyla kullandığını bildirdi.

  “İHBAR VE ŞİKÂYETLER ÜZERİNE ÖZEL TEFTİLER YAPILIYOR”

  Mülkiye Teftiş Kurulu ve Mahalli İdareler Kontrolörler Başkanlıkları tarafından belirli dönemlerde planlı olarak yapılan teftiş ve denetimlerin yanı sıra bakanlığa ulaşan ihbar ve şikâyetlerin yoğunluğu ve mahiyetleri göz önüne alınarak belli tarih aralıklarını ve/veya belli konuları içeren özel teftiş programları da yapıldığını aktaran Çataklı, şunları kaydetti:

  “Bu çerçevede, 2019-2020 yıllarında belediyelerde yapılan 389 genel teftişin, belediye başkanlarının mensubu oldukları siyasi partilere bakıldığında, 221’inin AK Parti, 59’unun CHP, 51’nin MHP, 33’ünün HDP, 10’nun Saadet Partisi, 7’sinin İYİ Parti, 4’nün BBP, 2’sinin DP, birinin DSP ve birinin de bağımsız olduğu görülmektedir. 2019 yılında belediyelerde yapılan 107 özel teftişin, belediye başkanlarının mensubu oldukları siyasi partilere bakıldığında, 45’inin AK Parti, 26’sının CHP, 17’sinin HDP, 12’sinin MHP, 2’sinin SP, birinin İYİ Parti, birinin BBP, birinin DSP ve 2’sinin bağımsız olduğu anlaşılmaktadır.

  2020 yılında ise belediyelerde yapılan 5 özel teftişin, belediye başkanlarının mensubu oldukları siyasi partilere bakıldığında, 2’sinin HDP, birinin AK Parti, birinin İYİ Parti ve birinin de görevlendirme yapılan belediye olduğu tespit edilmiştir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nden günümüze kadar toplamda 427 belediyeye soruşturma yapılmıştır. Bunların partilere göre dağılımına baktığımızda, 190’ının AK Parti, 126’sının CHP, 51’nin MHP, 34’nün HDP ve 26’sının diğer belediyeler olduğu görülmektedir.

  “GÖREVİN HASSASİYETİ DEĞİŞTİRİLEMEZ VE AKAMETE UĞRATILAMAZ”

  Bakanlığımıza herhangi bir belediye ile ilgili intikal eden ihbar, şikayet gibi başvurular olduğunda gereğinin yerine getirilmesi kanuni bir zorunluluktur. Kanun karşısında bu alanda kimse dokunulmaz değildir.

  Mülkiye Teftiş Kurulu, uzun yıllardan beri devletin, milletin ve tüm tarafların hakkaniyetini korumakla görevlidir ve bu görevini bugüne kadar da layıkı ile yerine getirmiş köklü bir kurumdur. Dedikodu ve/veya medya üzerinden ortaya atılan birtakım kavramsal çarpıtmalarla görevin hassasiyeti değiştirilemez ve akamete uğratılamaz. Haberin içeriğinde de ciddi yanlışlıklar olmasına rağmen sürecin işlemesi nedeniyle tarafımızca haberin detaylarına değinilmemiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kanunların verdiği görevlerin gereği hassasiyetle yerine getirilmeye devam edilecektir.”