• CHP’den koronavirüse karşı 5 maddelik ekonomik önlem paketi

  CHP, Covid-19 salgının yol açtığı sosyal ve ekonomik sorunlarla mücadele kapsamında, “sicil affı, MTV’nin ikinci taksitinin alınmaması, esnafa faizsiz kira kredisi, işyeri kira ödemelerinde stopajın kaldırılması” için teklifi verdi.

  CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

  “5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun”, “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu”nda değişiklik yapılmasını öngören teklif ile özellikle esnafın çarklarını döndürebilmesine dönük destekler getirilmesi ve motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitinin alınmaması gibi düzenlemeler hedefleniyor.

  OLAĞÜNÜSTÜ DÖNEM OLAĞÜNÜSTÜ DESTEK

  Teklifin gerekçesinde, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde küresel salgın hastalık ilan edilen Covid-19 hastalığının Türkiye’ye olan etkilerinin hafifletilmesi amacıyla çeşitli önlemler alındığı ancak bu önlemlerin yeterli olmadığı kaydedildi.

  Gerekçede şu görüşlere yer verildi:

  “Özellikle işyerlerini kapamak zorunda kalan esnaflarımız ve bu işyerlerinde çalışan vatandaşlarımız büyük sıkıntı yaşamaktadır. Esnafımız, çarkları yeniden döndürebilmek için ek desteklere ihtiyaç duymaktadır. Salgın nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçilmektedir. Alınacak önlemler ve ekonomiyi ayakta tutmaya dönük olarak verilecek destekler de bu dönemin koşullarına uygun olmalıdır. Aksi durumda, milletimizin ödeyeceği fatura daha da büyüyebilecektir.”

  5 DESTEK

  ​“Anayasal kurum haline getirilen Ekonomik ve Sosyal Konsey’in bu süreçte toplantıya çağrılmaması, sosyal tarafların dinlenilmemiş olması, alınan önlemlerin de yetersiz kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle ek önlemler alınması zorunludur.”

  “Covid-19 salgınının ekonomik hayata olan etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan bu ile;

  -Ticari veya bireysel kredi borçlarını ödemekte güçlük çekmekte olan ve bu durum nedeniyle yeni krediye erişimleri engellemekte olan gerçek ve tüzel kişiler için krediye erişimlerinin önündeki bu engelin kaldırılması,

  -Halen ertelenmiş bulunan Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinin 1/4/2020 tarihinden itibaren altı aylık döneme ilişkin olarak tahsil edilmemesi,

  -(I) ve (II) Sayılı Tarifelerde yer alan taşıtlar bakımından motorlu taşıtlar vergisinin henüz ödeme zamanı gelmemiş 2. taksitinin tahsilinden vazgeçilmesi,

  -Esnaf ve sanatkarların, bankalardan altı aylık kira tutarları kadar 24 aya kadar vadeli kredi kullanmaları ve kullanılan bu kredinin faiz giderlerinin de Devlet tarafından karşılanması,

  -Gelir Vergisi Kanunu uyarınca işyeri kira ödemelerinde stopajın kaldırılması öngörülmektedir.”