• POLİMETRE’den ‘Korona’ araştırması: Önlemler gevşetildiği için ölümlerin bitiş noktasını öngöremiyoruz

  MEHTAP GÖKDEMİR/TARAFSIZ HABER AJANSI/ANKARA

  POLİMETRE tarafından yapılan korona araştırmasında, “Türkiye için olayların ve ölümler için bitiş tarihi öngöremiyoruz. Bu durumun sebebi alınan önlemlerin gevşetilmesidir. Ölüm sayıları azalma eğiliminde olmasına karşılık, son zamanlardaki tedbirsizlikler nedeni ile olsa gerek olay sayısındaki azalma eğilimi yoktur” uyarısı yapıldı.

  KAYNAKLI OLAY VE ÖLÜMLER NE ZAMAN SONA ERECEK?

  POLİMETRE tarafından yapılan korona araştırmasında bu çalışmanın amacının kaynaklı olay ve ölümlerin dünyada ve Türkiye’de ne zaman sona ereceği konusunda yaklaşımda bulunmak olduğu belirtildi. Hesaplamalarda, Türkiye için 17 Mayıs 2020 tarihli Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerinin esas alındığı kaydedildi.

  “TÜRKİYE İÇİN OLAYLARIN VE ÖLÜMLER İÇİN BİTİŞ TARİHİ ÖNGÖREMİYORUZ”

  POLİMETRE tarafından yapılan çalışmada şu ifadeler yer aldı:

  “Türkiye için olay ve ölümlerin bitiş tarihleri konusundaki önceki öngörümüzü revize etmek gereği ortaya çıktı.

  Son gelen verilerin ışığında Türkiye için olayların ve ölümler için bitiş tarihi öngöremiyoruz.

  “OLAY SAYISINDAKİ AZALMA EĞİLİMİ YOKTUR”

  Ölüm sayıları azalma eğiliminde olmasına karşılık, son zamanlardaki tedbirsizlikler nedeni ile olsa gerek olay sayısındaki azalma eğilimi yoktur.

  “VERİLERİN ŞEFFAFLIĞI KONUSUNDA KAYGILARA SEBEP OLMAKTADIR”

  Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan olay ve ölüm sayılarının ve ilçeler detayında verilmemesi verilerin şeffaflığı konusunda kaygılara sebep olmaktadır.

  Günlük olay ve ölüm sayılarının zamana bağlı değişimi grafiklerinden Türkiye’de olay ve ölümlerin azalma eğiliminde olduğu söylenebilir.

  Ancak Bakanlıkça sağlanan verilerin şeffaf olmaması grafiklerde ortaya çıkan bilgilerin sorgulanması gereğini ortaya çıkartmaktadır.

  TÜRKİYE İÇİN GÜNLÜK TEST SAYILARI VE TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANLARI

  Test sayılarının artma ve testlerin pozitif çıkma oranlarının azalma eğilimi içinde olması sevindirici bulgulardır.”

  “TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANININ ARTTIĞI GÜNLERDE TEST SAYISI AZALMAKTADIR”

  Grafiklere dikkat çekilen araştırmada şu ifadeler yer aldı:

  “Dikkat çeken bir nokta ‘testlerin pozitif çıkma oranının arttığı günlerde test sayısı azalmaktadır.’

  Grafiğe göre bunun tersi de doğrudur. Yani ‘testlerin pozitif çıkma oranının azaldığı günlerde test sayısı artmaktadır.’

  “VERİLERİN İL VE İLÇE DÜZEYİNDE DETAYLANDIRILMAMASI KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR”

  Özellikle verilerin ve ilçe düzeyinde detaylandırılmaması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu durumda veriler doğru bile olsa şüphe ile yaklaşılması sonucunu doğurmaktadır. Önerimiz Bakanlığın hemen geriye dönük olarak olay ve ölüm sayılarını ilçe bazında yayımlamasıdır.

  “ÖNÜMÜZDEKİ 1 AY İÇİNDE OLAY VE ÖLÜMLERİN SÜRECEĞİ ANLAŞILMAKTADIR”

  6 Mayıs tarihli çalışmamızda olay ve ölümlerin 18-Mayıs-2020 tarihinde sona ereceğini öngörmüştük, Ancak bu çalışmamıza göre ‘önümüzdeki 1 ay içinde olay ve ölümlerin süreceği anlaşılmaktadır’. Bu durumun sebebi alınan önlemlerin gevşetilmesidir. Yapılması gereken önlemlerin en sert bir şekilde uygulanmasıdır.”