• Sağlık çalışanlarından ‘ek ödeme’ protestosu: Hakkınız ödenmez dediler, ödemediler

  İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanları pek çok şehirde olduğu gibi Sağlık  Fahrettin Koca tarafından üç ay boyunca verileceği açıklanan ek ödemenin maaşlara tam olarak yansımamasını protesto etti.

  İstanbul’da Taksim Eğitim Araştırması Hastanesi önünde yapılan eylemde “Hakkınız ödenmez dediler, ödemediler” yazılı dövizler taşındı. Ankara’daki eylemlerde ise “Biz sadaka değil, insanca yaşayacak kadar ücret istiyoruz” sloganları atıldı.

  İstanbul’daki Taksim Eğitim Araştırması Hastanesi’nden bazı sağlık çalışanları, korona virüsü salgını sürecinde yaşadıkları hak kayıplarını protesto etti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlık çalışanları, çalıştıkları hastanenin önünde toplanarak eylem yaptı.

  Çalışanlar, “Hakkınız ödenmez dediler, ödemediler”, “İş ve ücret güvencesi sağlansın”, “Ek ödeme adaletsizliğini kabul etmiyoruz”, “Geceleri ağır şartlarda çalışıyorum” yazılı dövizler taşıdı. Sokaktan geçen bazı vatandaşların alkışlayarak eyleme destek vermesi dikkat çekti. Sağlık çalışanları Ankara, İzmir, Diyarbakır, Urfa, Mersin, Hatay, Antalya, Adana Manisa ve Batman’da da eylem yaptı.

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Şehir Hastanesi ve İbn-i Sina Hastanesi’nde görev yapan SES üyesi sağlık personeli, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Biz sadaka değil, insanca yaşayacak kadar ücret istiyoruz” sloganları attı. Korona virüsü salgını sürecinde alınan önlemlerin yetersizliği nedeniyle birçok sağlık çalışanının enfekte olduğunu ve bir kısmının da hayatını kaydettiğine dikkat çeken sağlık personeli, buna rağmen haklarının ödenmediğini, performans adaletsizliğinin yıllardır süre geldiğine vurgu yaptı.

  Sağlık Bakanlığı’nın sağlık emekçilerine “üç ay süreyle tavandan ödeme” yapılacağını duyurmasının üzerinden geçen sürede mevcut adaletsizliğin derinleştiği ifade edilen açıklamada, sorunlar şu şekilde özetlendi:

  “Salgındaki emeğimizi, aldığımız riski performans terazisi ile ölçmeye kalkanlar, alanda canla başla her türlü risk altında çalışan sağlık emekçilerini bir kez daha yıkıma uğratmıştır. Meslek grupları arasında farklı ödemeler olduğu gibi, aynı meslek grupları içerisinde hatta aynı riskli servislerde çalışanlar arasında dahi uçurumlar yaratılmıştır. 4D kadrosunda çalışanlar ile Aile Sağlığı Merkezleri ve ortak kullanım kapsamında olmayan Üniversite Hastaneleri çalışanları hiç ek ödeme almamıştır. Yaşanan bu son gelişme de göstermektedir ki, döner sermaye kapsamındaki ek ödemeler sağlık emekçilerinin ekonomik kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Nihayetinde pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan tavandan ödeme adaletsizliği gidermemiş, aksine arttırmıştır.”

  Sağlık çalışanları, sağlık hizmetlerinin daha nitelikli verilebilmesi için yerine getirilmesini istedikleri talepler şu şekilde sıralandı:

  “Temel ücretin en düşüğü yoksulluk sınırının üstünde olacak şekilde yükseltilmesi ve yapılan- yapılacak olan tüm ek ödemelerin maaşa ve emekliliğe yansıtılmasını talep ediyoruz. Ek ödemelerdeki haksızlıklar giderilmeli, üç ay tavan yapılacağı duyurulan ek ödemelerin tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde ve meslek grupları ve istihdam biçimleri arasında adaletsizliğe neden olmayacak şekilde ödenmesi gerekiyor. Ayrıca salgının başladığı tarihten itibaren salgın dönemi boyunca ayrımsız tüm sağlık emekçilerine çift maaş ödemesi yapılmasını talep ediyoruz.”

  “3 Ağustos 2018 Resmi Gazetede yayınlanarak çıkan torba yasa, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini karşılamayan bir düzenlemedir. Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma payı) sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan bütün emekçileri ve geçmiş çalışma sürelerini de kapsayacak şekilde ve fiili çalışma süresi şartı kaldırılarak 5 yıla 1 yıl yıpranma payı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi, ayrıca salgın döneminden kaynaklı olarak artı 1 yıl yıpranma payı hakkımızın verilmesi gerekir.”

  “Sağlık alanında yeni atamaların kadrolu, güvenceli yapılması, 4B 4C 4D sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil vb. istihdam modelleri ile çalıştırılan bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin 4A kadrosuna geçirilmesi, KHK ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturmaları bahanesiyle ataması yapılmayan sağlık emekçilerinin ivedilikle işe başlatılması,”

  “657 sayılı kanunun ekli 1 sayılı cetvelde düzenlenen ek gösterge rakamlarının sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan tüm emekçileri kapsayacak, en az 3600 ek gösterge olacak şekilde kademeli olarak yükseltilmesi şeklinde düzenlenmesi ayrıca 1 derece verilmesi.”

  “Covid–19 enfeksiyonu geçiren sağlık emekçisinin zararının tanzimi için “mesleki risklere bağlı ortaya çıkan hastalık” olarak kabul edilip, iş kazası/meslek hastalığı olduğuna dair düzenlemenin derhal yapılması.”