• İlahiyatçılar: Kuran’da çocuk yaşta evliliği teşvik eden ayet yok

  Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven’in dini referanslarla çocuk istismarını ve erken yaşta evliliği özendiren açıklamalarına ilahiyatçılardan tepki geldi.

  Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven’in “12-17 kız çocuklarının vücutları ilk çocuğu doğurmak için mükemmel” demesinin ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldığı bir canlı yayında “Anadolu’da yıllardan beri büyüklerimiz 14-15-1 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir” diye konuşmuştu.

  Cumhuriyet’ten Kübra Köklü’ye konuyu değerlendiren İlahiyatçı Cemil Kılıç ve İhsan Eliaçık, söz konusu açıklamaların kaynağının Kuran olmadığına dikat çektiler.

  İLÂHİYATÇI YAZAR CEMİL KILIÇ: KURAN’DA YOK

  İslam’da evlilik için iki şart vardır. Çocuğun ergenliğe ulaşmaşı ve reşit olması. Kuran’da da bu konuda çok açık ifadeler mevcut. Nisa suresinin 6. ayetinde evlilik için buluğ çağına ulaşmakla birlikte aynı zamanda reşitlik aranmaktadır. Reşit olmak için de 18 yaşında olunması gerekiyor. Bugün modern hukukta da böyle bir düzenleme mevcut. Dolasıyla 12,13,14 ve 15 yaşlarındaki bir çocuğun evlendirilmesi veya evlenebileceğini söylemek Kuran-ı Kerim’e uygun değildir. Modern hukuka zaten aykırıdır. Ancak Talak suresinde geçen bir ifade istismar edilip yanlış anlatılmaktadır. Ayette geçen ‘henüz adet görmemiş kadınlarımız’ ifadesiyle buluğ çağına ulaşmamış kız çocuklarıyla da evlenilebilir gibi bir yanlış yorum yapılıyor. Oysa orada istisnai bir durumdan bahsedilmektedir. Bir takım rahatsızlıklar nedeniyle 18 yaşına gelmiş ve henüz adet görmemiş kadınlarımız olabilir. Biyolojik olarak da bu mümkündür. Orada kastedilen bu kadınlardır. Bu ayet istismar ediliyor. 12 yaşındaki ne erkek ne de kız çocuğunun evlendirilmesi dine uygundur. Bu istismarı dinle savunamazsınız.

  İHSAN ELİAÇIK: ‘SUÇ İŞLEMİŞTİR’

  Muhafazakâr ve dindar diye bildiğimiz insanların birçoğu dinlerini yüzeysel biliyor. Derinlemesine bir bilgileri yok. Kuran-ı Kerim’i ana dillerinde okumuyorlar. Bir siyasetçi kalkıp adına kız çocuklarıyla evlenilebileceğini, Anadolu’da yaygın bir gelenek olduğunu söylüyor. Bu söylemlerin dinle bir alakası yoktur. Din dediğimiz zaman akla gelen ilk şey Kuran-ı Kerim’dir. Siyasetçi bunu söylüyorsa Kuran’dan delil getirmesi gerekir. Kuran’da da yaşla ilgili bir ibare yoktur. Sadece kız çocuklarının evlenmesi için reşit olması ve adet görmesi gerektiği yazar. Bir kız çocuğuna, bir çocuk teslim edebilmek için kız çocuğunun reşit olması gerekir. Nikah çağı biyolojiktir. Reşit olmak da sosyaldir. 18 yaşından küçük erkek ve kız çocuklarının aile kurmaları doğru değildir. Çünkü kendileri çocuktur. Reşit olup aile kuran bireylerde bile büyük sorunlar yaşanırken çocukların bu sorumluluğu kaldırması beklenemez. İyi bir şeymiş gibi de önerilemez. Bu siyasetçinin 18 yaşından küçük kız çocuklarının evlendirilmesi ile ilgili söylemleri hem Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne hem de Türk Ceza Yasasına aykırıdır. Bu kişi suç işlemiştir.