Hakkımızda

Tarafsız Haber Ajansı; ifade özgürlüğünün, haber alma ve haber verme hakkı çerçevesinde basın özgürlüğünün çok tartışıldığı bir dönemde kurulmuştur.
Tarafsız Haber Ajansı, sadece habere taraftır. Haber, her zaman tüm tarafların görüşlerine açıktır.
Yurttaşların sadece haber alma hakkını değil, haberi doğru şekilde alma hakkını savunuyoruz.
Medyada görülmeyen, görülmek istenmeyen kitlelere de yer verilmesi; seslerinin duyurulması gerektiğine inanıyoruz.
Genç ama deneyimli habercilerimizle ‘doğru haber’leri okura ve yurttaşlara ulaştırmak en temel hedefimizdir.