İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Meydanı için yapılan başvuru İstanbul Valiliği tarafından reddedildi.

İstanbul Valiliği Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), 1 Mayıs ’nü Taksim’de kutlamak için başvuruyu yapmıştı.