Ankara Barosu Hakları Merkezi’nin raporlarına göre 2019’un ilk 3 ayında 483 , cinsel saldırıların kurbanı oldu.

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından yayımlanan raporlarda, suça sürüklenen çocuk ve mağdur çocuklardaki artış gözler önüne serildi.

Raporlara göre 2019’un ilk 3 ayında ve soruşturma aşaması ile sınırlı olmak üzere; cinsel suçu mağduru olarak 83’ü 12 yaşın altında toplamda 483 çocuk, aile içi şiddet ve akran zorbalığı suçları da dahil olmak üzere 65’i 12 yaşın altında 568 çocuk yaralama suçu mağduru olarak ceza adalet sisteminin içerisine girmek zorunda kaldı.

UYUŞTURUCU KULLANIMI, 15 YAŞIN ALTINDA

Ayrıca raporlarda uyuşturucu ile ilgili suçları işlediği ileri sürülen çocukların bir kısmının 15 yaşın altında olduğu tespiti yapıldı.


Raporda öne çıkan tespitler;
• Cinsel saldırıda suça sürüklenen çocuk sayısı geçen yıl 122’yi buldu, 2019 ilk üç ayında 154’e yükseldi. Bu çocuklardan 72’si 15 yaşından küçük.
dolayısıyla mağdur çocuk sayısı 689’u buldu. Bu çocukların 129’u 12 yaş altında.
• Yaralamadan mağdur olan 968 çocuğun 168’ini 12 yaşın altındaki çocuklar oluşturdu.
• Baro, “Çocukların suçtan korunması, suça sürüklenmekten korunması, ayrımcılığa uğramaksızın her türlü temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, cinsel şiddet ve sömürüden, her türlü ihmal ve istismardan korunması öncelikle devletlerin yükümlülüğü altındadır” ifadeleriyle devletin görev ve sorumluluklarına dikkat çekti.