araştırma şirketi yinelenen İstanbul seçiminde aday tercihlerinin nasıl değiştiğine yönelik rapor yayımladı. İktidar bloğunun oyları 24 Haziran’a kıyasla tüm ilçelerde gerilerken muhalif blok özellikle orta gelirli ilçelerde oyunu yükseltti. 

Araştırmada İstanbulluların tercihi; yaşam tarzları, çalışma durumları, yaşları, dindarlık seviyeleri ve eğitim düzeylerine göre ele alındı.

DİNDAR SEÇMENDE YILDIRIM OYU GERİLEDİ OYU ARTTI

’da Ekrem İmamoğlu’na oy veren kişilerin yüzde 10’u kendini “dindar muhafazakâr”, yüzde 35’i ise “geleneksel muhafazakâr” olarak tanımladı.

’ın kendisini “inançlı” olarak niteleyen grupta tercih edilirliği, mart ayından haziran ayına ciddi oranda azaldı. Verilere göre, öncesinde inançlı insanların yüzde 25’i ’ı desteklediğini belirtirken bu oran 23 Haziran öncesinde yüzde 18’e geriledi.

Araştırmaya göre, İstanbul nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan, dinin tüm gereklerini yerine getiren ve “sofu” olarak nitelenen seçmenin yüzde 20’si Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini beyan etti.

“Yıldırım seçmenleri içinde kendini Dindar Muhafazakârlar olarak tanımlayanlar, İmamoğlu’nun seçmenleri içinde de kendine ‘Modern’ olarak tanımlayanların oranı yüksek. Ancak, bu gözleme dayanarak iki adayın seçmen grubunun tamamen farklı hayat tarzlarına sahip olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Zira Yıldırım seçmenleri içinde yüzde 10’un üstünde kendine Modern diyen, İmamoğlu seçmenlerinin içinde de yüzde 10 mertebesinde Dindar Muhafazakâr diyen bulunuyor.”

İMAMOĞLU, MHP VE SAADET SEÇMENİNDEN ALDIĞI OYLARI ARTIRDI

31 Mart’ta MHP seçmeninin yarısı Binali Yıldırım’a oy verirken, haziran ayında bu desteğin 3’te bir oranına gerilediği tespiti yapıldı.

Ayrıca 31 Mart seçimlerinde ağırlıklı olarak kendi adaylarını destekleyen Saadet Partisi seçmenleri Haziran seçimlerinde İmamoğlu lehine oy kullandı.

KÜRT SEÇMENİN TERCİHİ

31 Mart-23 Haziran arasındaki süreçte en çok konuşulan başlıklardan biri olan Kürt seçmenin yönelimleri KONDA Araştırması’nda da ele alındı. “Yıldırım Kürtler arasında oyunu 6 aylık zaman zarfında arttıramazken, İmamoğlu’na giden oylarda kayda değer artış olduğu” değerlendirildi.

“31 Mart için seçim sürecinin yeni başlamış olduğu dönemde üçte biri henüz adaylardan birine karar vermemiş durumda olan Kürtlerin 31 Mart’ın hemen öncesinde yarısı, 23 Haziran öncesi ise yüzde 62’si Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söylemiş. Diğer bir deyişle seçimin tekrarlanması kararı alındıktan sonra da Kürtler içinde İmamoğlu’nu destekleyenler artmış.”

“OY GEÇİŞİNİN 1-2 PUANDA KALMASI KUTUPLAŞMANIN HALA GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

KONDA Araştırma Şirketinin, 23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimlerine ilişkin “Sandık Analizi ve Seçmen Profilleri” raporu 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden birer hafta önce gerçekleştirilen 3 farklı araştırma sonucunun kıyaslanmasıyla hazırlandı.

31 Mart oylarıyla kıyaslandığında İmamoğlu oylarının 5,4 puan arttığı, Yıldırım oylarının ise 2,1 puan azaldığı görüldü.

Aynı kıyaslamayı 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı oy dağılımıyla göre yapıldığında ise İmamoğlu oyunun 8,7 puan arttığı, rapora göre farkın 6,3 puanlık kısmı Demirtaş ya da HDP oylarından kaynaklandı.

“Bu iki kıyaslamadan şunu söylemek mümkün, 23 Haziran’da İstanbul seçimi yenilenirken 1 ile 2 puanlık iktidar bloku seçmeninin muhalefet blokuna geçtiği anlaşılıyor. Öte yandan ekonomik ve siyasi çalkantının bu denli derinleştiği bir dönemde bile bloklar arası geçişin yalnızca 1-2 puan mertebesinde oluşu yaşanan kutuplaşmanın da hala ne denli güçlü olduğunu gösteriyor.”

SOSYAL MEDYA KULLANIMINA GÖRE İBB ADAYI TERCİHİ

Ülke genelinde yüzde 76 olan internet penetrasyonunun İstanbul’da yüzde 80’in üzerinde bir seviyede olduğu belirtilen çalışmada İstanbul’da yaşayanların yarıdan fazlasının Instagram, dörtte birinden fazlasının da Twitter kullandığı belirtildi.

Buna göre Twitter kullanıcıları en fazla İmamoğlu destekçisi olan kümelerden biri olduğu ifade edilirken Ocak ayında yüzde 53’ü İmamoğlu’na oy vereceğini belirten Twitter kullanıcılarının Millet İttifakı adayına desteği 23 Haziran öncesi yüzde 65’e kadar çıktı.

Genel tercihle en paralel dağılıma sahip küme ise Facebook kullanıcıları oldu. Yaş ortalaması daha genç olan Instagram kullanıcıları arasında da –Twitter kadar olmasa da- İmamoğlu ağırlığı görüldü.