• Meclis’te “Şerefsiz” tartışması

  Meclis Genel Kurulu’nda dün akşam AK Parti ve CHP arasında “şerefsiz” atışması yaşandı.

   MEHTAP GÖKDEMİR/TARAFSIZ HABER AJANSI/ANKARA 

  Genel Kurul’da dün akşam Türk Silahlı Kuvvetlerinin Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti7;nde icra ettiği harekât ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerenin görüşmelerine ise AK Parti ve CHP arasında yaşanan “şerefsiz” atışması damgasını vurdu.

  “ENDİŞE DUYDUK, MERAK ETTİK, HEMEN TÜMGENERALİMİZLE KONUŞTUK”

  Meclis Başkanvekili Levent Gök’ün başkanlığında toplanan Genel Kurul’da dün akşam yaşanan tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

  AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN: Sayın Başkan, bir diğer mesele, Sayın Altay önceki konuşmasında bizi de endişelendiren bir ifadede bulundu. Dedi ki: “İdlib’te 9 no.lu gözlem noktasında irtibat sorunu var, problem var.” bizim askerimiz. Endişe duyduk, merak ettik, hemen tümgeneralimizle konuştuk. İdlib’te 12 tane gözlem noktası var, 12’sinin de lojistiği aynı, güvenliği aynı, riski aynı. Ben konuştum az önce, hiç iddia edildiği gibi bir problem yok Sayın Başkan.

  Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

  BAŞKAN – Buyurun Sayın Altay, siz de…

  BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Bilgi verdim Başkanım, sataşmadım Engin Bey’e.

  CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ENGİN ALTAY (İstanbul) – İyi de beni yalancı durumuna düşürüyorsunuz.

  BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Ama bu yalancılıksa…

  BAŞKAN – Sayın Altay, siz buyurun.

  “KOMUTANLAR YALAN SÖYLEMEZ”

  MELİHA AKYOL (Yalova) – Komutanlar yalan söylemez.

  ENGİN ALTAY (İstanbul) – Evet, komutanlar yalan söyler, komutanlar dokunulmaz değildir, söyler.

  BAŞKAN – Değerli arkadaşlar… Karşılıklı tartışmayalım.

  ENGİN ALTAY (İstanbul) – Parlamentoyu ne hâle getirdiniz.

  BAŞKAN – Buyurun.

  ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayın Başkan, ben Bülent Turan’a Millî Savunma Bakanlığına gidip an itibarıyla Millî Savunma Bakanlığındaki bölgenin haritasına - onlar böyle raptiye falan koyuyor ya- bakmasını tavsiye ediyorum. “Dışarı gittim tümgeneralle konuştum.”

  BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Hayır hayır, orayla konuştum.

  “O TÜMGENERALİNE SÖYLE BENİ DE ARASIN O ZAMAN”

  ENGİN ALTAY (İstanbul) – O tümgeneraline söyle beni de arasın o zaman.

  BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Niye bağırıyorsun, sakin ol.

  ENGİN ALTAY (İstanbul) – Beni de arasın. Benim bir endişem var.

  BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Sayın Başkan, olur mu öyle şey “Beni arasın.” ne demek?

  ENGİN ALTAY (İstanbul) – Bir dakika ben ayaktayım. Tümgeneral senin tümgeneralin mi? Beni arayacak o tümgeneral, sesleniyorum o tümgenerale, beni arasın!

  BAŞKAN – Sayın Turan, siz oturun. Varsa ben söz veririm.

  ENGİN ALTAY (İstanbul) – 9 numaralı gözlem noktasına Rusya’nın oluru olmadan TSK’nın -haberleşme ayrı bir şey, telefonlaşma ayrı bir şey- lojistik destek yapma şansı yoktur. Bunu bütün biliyor.

  İSMET YILMAZ (Sivas) – Gözlem noktalarını Rusya’yla çıkarttı yani. İnsaf… Rusya’nın da var, İran’ın da var, bizim de var.

  BAŞKAN – Sayın Turan, siz sisteme girin, Özel’e söz vereceğim, ondan sonra…

  BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Sayın Başkan, Sayın Altay sevinir diye ben bu bilgiyi verdim, sevinmedi.

  “SİZ HAKİKATEN BÖYLE, MİLLİYETÇİLİKTEN, KANDAN, KİNDEN BESLENİYORSUNUZ YA!”

  ENGİN ALTAY (İstanbul) – Ben sevindim. Çok ayıp ediyorsun. Siz hakikaten böyle, milliyetçilikten, kandan, kinden besleniyorsunuz ya!

  BAŞKAN – Sayın Altay lütfen…

  ENGİN ALTAY (İstanbul) – Ne ayıp şey ya! Niye sevinmiyormuşum ben? Ne ayıp ya!

  BAŞKAN – Sayın Altay, karşılıklı olmasın lütfen, bırakın lütfen.

  BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Sayın Başkan…

  “ASKERİN CANI ÜZERİNDEN, KANI ÜZERİNDEN POLEMİK YAPAN ŞEREFSİZDİR!”

  ENGİN ALTAY (İstanbul) – Askerin canı üzerinden, kanı üzerinden polemik yapan şerefsizdir! (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

  BAŞKAN – Sakin olun, sakin.

  “ŞEREFSİZDİR!”

  AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (İstanbul) – Şerefsizdir!

  ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sana mı söylüyorum? Polemik yapana söylüyorum.

  AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (İstanbul) – Ben de onu diyorum.

  BAŞKAN – Bir saniye…

  “DOĞRU BİLGİ ALMADAN ASKERLE İLGİLİ YANLIŞ BİLGİLENDİREN ŞEREFSİZDİR”

  BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Şu üslubu reddediyorum Sayın Başkan. Ben de söylüyorum: Doğru bilgi almadan askerle ilgili yanlış bilgilendiren şerefsizdir Sayın Başkan.

  AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (İstanbul) – İşte, onu söylüyorum.

  ENGİN ALTAY (İstanbul) – Çocuk var senin karşında.