• Şehir Üniversitesi isyan etti: Kredi anlaşmasından iki gün sonra Halkbank tüm varlıklarımıza tedbir koydurdu

  • İstanbul Şehir Üniversitesi bir açıklama yaparak, kredi anlaşması yapılıp planı çıkarıldıktan sonra Halkbank’ın haksız bir şekilde iki gün sonra bankalardaki tüm varlıklarına tedbir koydurduğunu duyurdu.
  • Üniversite yönetimi “Yapılan eğitime vurulmuş bir darbedir” diyerek şu açıklamayla uygulamaya isyan etti: “Ekonomik kriz sebebiyle zor duruma düşen birçok şirketin, spor kulübünün ayakta kalması için kimi zaman mali imkanları zorlayan koruyucu adımlar atılırken İstanbul Şehir Üniversitesi’nin maruz kaldığı haksız uygulama kabul edilemez.
  • Üstelik yakın zamanda çıkarılan kanun ile tanınan yeniden yapılandırma hakları da üniversitemize kullandırılmamaktadır.”

  İstanbul Şehir Üniversitesi’nden yapılan açıklama şöyle:

  AÇIKLAMA ZORUNLULUK HALİNE GELDİ

  “2008 yılında Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi binlerce öğrencisi ve yüzlerce öğretim elemanı ile ülkemizin en güzide yükseköğretim kurumları arasındadır. Bugün Üniversitemizi mali zafiyete düşürerek çalışamaz hale getirmeyi amaçlayan kasıtlı girişimler nedeniyle kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmak zorunluluk haline gelmiştir.

  KÜRESEL ÇAPTA EĞİTİM KURUMU

  İstanbul Şehir Üniversitesi’nin temelleri, kuruluşu 1986’ya giden Bilim ve Sanat Vakfı yöneticilerinin, mensuplarının ve bağışçılarının büyük fedakarlığı ile atılmıştır. Böylesi büyük bir hayal kurarken amaç, ülkemize yüksek kalitede, memleketimizin değerleri ve evrensel ilkeler çerçevesinde eğitim veren küresel çapta bir yükseköğretim kurumunu hayata geçirmekti.

  7.080 ÖĞRENCİ, 758 ÇALIŞAN

  Nitekim İstanbul Şehir Üniversitesi bugün 1105 ön lisans, 5069 lisans, 859 yüksek lisans ve 7 doktora olmak üzere toplam 7080 kayıtlı öğrencisine eğitim hizmeti vermektedir. Bunlar arasında %15’lik grubu oluşturan 1064 uluslararası öğrencimiz 87 farklı ülkeden gelerek İstanbul Şehir Üniversitesi’ni tercih etmişlerdir. Böylesi bir çeşitlilik ülkemizde çok az eğitim kurumunda mevcuttur. 302 tam zamanlı akademik, 254 idari personeli bulunan üniversitemizde 556 tam zamanlı 202 yarı zamanlı toplam 758 çalışan bulunmaktadır.

  A+ ÜNİVERSİTELER ARASINDA

  ŞEHİR öğrenci ve mezunları, farklı alanlarda yapılan KPSS, ALES, ÜDS, YÖKDİL sınavlarında Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında ilk ona, belli branşlarda ise ilk beş ve ilk üç arasına girmektedir. Türkiye’de en fazla Erasmus hibe desteği alan birkaç üniversiteden biri İstanbul Şehir Üniversitesi’dir. ŞEHİR aynı zamanda ulusal çapta yapılan öğrenci memnuniyet anketlerinde de en iyi üniversiteler (A+) arasındadır.

  2.972 MEZUN

  Üniversitemiz, kuruluşundan bu yana geçen kısa zaman içinde 2972 mezun vermiştir. Okulumuzun yüzlerce mezunu Avrupa ve ABD’nin en iyi üniversitelerinde ve ülkemizin önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yapmaktadırlar. Aynı şekilde mezunlarımız ulusal ve uluslararası birçok resmi ve özel kuruluşta çalışmaktadır. Mezunlarımız bulundukları yerlerde sadece ŞEHİR’i değil, Türkiye’yi temsil etmektedirler.

  RESMİ DEĞERLENDİRME: EN İYİ NETİCE

  İstanbul Şehir Üniversitesi her yıl Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denetlenmiş, bu denetimlerden başarılı ile geçmiş, 2019 yılında ise Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun 4 yıllık dış değerlendirmesini resmi raporuna yansıyacak şekilde en iyi neticeyle tamamlamıştır.

  Üniversitemiz, ülkemizin en güzel eğitim kampüslerinden birine 2017 yılında taşınmıştır. ŞEHİR; daha önce fabrika olarak kullanılan 410 dönümlük bir araziyi, koruma altındaki 5500 ağaç ve yine endüstri mirası kapsamındaki fabrika binaları ile birlikte muhafaza ederek kamu hizmetine kazandırmıştır. Kampüsteki 22 bina yenilenmiş, peyzaj alanları düzenlenmiş, doğal çevre korunmuştur.

  BAĞIŞLAR VE YATIRIM KREDİLERİ

  Söz konusu kampüs alt yapısı ve inşaatı için Bilim ve Sanat Vakfı’nın ve bağışçılarımızın yaptığı çok önemli katkılara ilave olarak birçok başka üniversitesinin yaptığı gibi yatırım kredisi kullanılmıştır. Halkbank’tan temin edilen bu kredi için mevcut kampüs alanı ve Tuzla’da bulunan arazimiz teminat olarak gösterilmiştir.

  TMMOB KASITLI DAVA AÇTI

  TMMOB tarafından kampüs arazisinin devri ile ilgili açılan kasıtlı dava üzerine Halkbank üniversitemize tahsis ettiği kredi limitlerinin kullanılmasına izin vermemiştir. Bununla birlikte geçen yıl yaşanan ekonomik kriz ve ülkemizin içinden geçtiği olağanüstü şartların da etkisi ile ödeme takviminde kısa süreli bir aksama yaşanmıştır.

  KREDİ ANLAŞMASINDAN İKİ GÜN SONRA

  Ödeme planında meydana gelen sorun üzerine banka ile yapılan görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlanmıştır. Üniversitenin bankaya verdiği gelecek projeksiyonu ve ödeme planıyla ilgili kredi borcunun ödenebileceği anlaşılmış ve iki kurum yetkilileri bu konuda 09.10.2019 tarihinde fikir birliğine varmıştır. Hal böyle iken sadece iki gün sonra, 11.10.2019 tarihinde Halkbank, dürüstlük ilkesine aykırı şekilde Üniversite’nin bankalardaki tüm varlıklarına tedbir koydurmuştur. İyi niyetten uzak bu girişim neticesinde ortaya çıkan bu durum, bir hukuk devletinde yaşanmayacak boyutlar içermektedir.

  ÜNİVERSİTENİN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK KAYNAĞI VAR

  Üniversitemizin hesaplarında tüm ihtiyaçlarını görecek, tüm ödemelerini yapacak, sorumluluklarını yerine getirecek kaynağı vardır. Nitekim bugüne kadar üniversitemiz gerek eğitim-öğretimin sürdürülmesi gerekse mali yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda herhangi bir aksaklık yaşamamıştır. Burada amaç, alacaklarını temin etme konusunda sorun yaşamayacak olan bankanın çıkarlarını korumak değil, başarılı bir yükseköğretim kurumunu çalışamaz hale getirmektir.

  ÜNİVERSİTE HALKIMIZA AİT

  İstanbul Şehir Üniversitesi kimseye değil halkımıza aittir. ŞEHİR’e baskı kurmak, meşru haklarını ihlal etmek önce bu ülkenin öğretim görevlilerinin, parlak gelecek hayali kuran gençlerinin sonra da bu ülkenin eğitimine güvenerek gelen uluslararası öğrencilerimizin haklarını ve eğitim idealini gasp etmektir. Kimsenin bir üniversiteye ve öğrencilerine bunu yapmaya hakkı yoktur.

  KAMU BANKALARI NE İÇİN VAR?

  Kamu bankaları ülkenin ekonomik hayatının devamını sağlamak yanında eğitim sisteminin desteklenmesi için vardır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir üniversitede öğrenciler, öğretim elemanları, öğrenci aileleri finansal bir anlaşmazlık nedeniyle cezalandırma yoluna gidilmemiştir. Bu sadece mali bir karar değil, aynı zamanda eğitim-öğretim hayatına vurulmuş bir darbedir.

  ŞİRKETLER, SPOR KULÜPLERİ AYAKTA KALSIN DİYE ADIMLAR ATILIRKEN…

  Bugüne kadar mukayese edilemeyecek kadar zor durumda olan başka eğitim kurumları haklı bir şekilde korunmuş, mali yükümlülüklerini yerine getirememelerine rağmen eğitim hayatlarına devam etmeleri için her türlü adım atılmıştır. Ekonomik kriz sebebiyle zor duruma düşen birçok şirketin, spor kulübünün ayakta kalması için kimi zaman mali imkanları zorlayan koruyucu adımlar atılırken İstanbul Şehir Üniversitesi’nin maruz kaldığı haksız uygulama kabul edilemez. Üstelik yakın zamanda çıkarılan kanun ile tanınan yeniden yapılandırma hakları da üniversitemize kullandırılmamaktadır.

  ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMLERİNİN SÜRMESİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

  Şunun bilinmesini özellikle isteriz: Tüm hayatı boyunca bilim, araştırma ve eğitim için çalışmış, ülkemizin gençliğine daha kaliteli şartlarda eğitim-öğretim sağlanması için mücadele etmiş bir topluluk olarak her şeyimizden kıymetli öğrencilerimizin üniversite hayatlarının sorunsuz bir şekilde devam etmesi bizim için her şeyin üzerindedir.

  VİCDANINDA HESABINI VEREMEZLER

  Böylesi olağanüstü şartlarda ayakta kalan, eğitim veren, küresel çapta ülkemizi temsil eden bir yükseköğretim kurumunu hedef alanlar gerek hukuk nezdinde gerek toplum vicdanında yaptıklarının hesabını veremeyeceklerdir.”