İstanbul Milletvekili Sezgin , kamuda 17 bin 783, özel sektörde 113 bin 887 olmak üzere toplam 131 bin 670 engelli işçi çalıştırılması gerekirken, kamuda 13 bin 920, özel sektörde ise 99 bin 320 olmak üzere toplam 113 bin 240 çalıştığını söyledi.

TARAFSIZ HABER AJANSI/ANKARA

Tanrıkulu yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“2007 yılında Türkiye’deki engelli vatandaşların yoksulluk ve sosyal dışlanmışlık riski yüzde 77.1’dir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi uyarınca ’50 ve üzeri çalışanı’ olan iş yerlerinin belli oranlarda engelli işçi çalıştırması gerekmektedir. Ülke genelinde 1.383’ü , 18.672’si olmak üzere toplam 20.055 işyeri bu tanıma dahildir. Bu işyerlerinin de (kamuda 17.783, özel sektörde 113.887 olmak üzere) toplam 131.670 engelli işçi çalıştırması gerekirken, ancak 2018 verilerine göre kamuda 13.920, özel sektörde ise 99.320 olmak üzere toplam 113.240 engelli birey çalışmaktadır.

“YÜZDE 7,7’Sİ MEZUN DURUMDADIR”

Milli Eğitim Bakanlığının 2015-2016 eğitim istatistiklerine göre, 6 yaş ve üzeri engellilerin yüzde 41,6’ı okuryazar olmayıp, yüzde 18,2’i okuryazar olup ancak bir okul bitirmemiş; yüzde 22,3’ü ilkokul, yüzde 10,3’ü ortaokul ve yalnızca yüzde 7,7’i ise lise veya daha üstü bir kurumdan mezun durumdadır.

Engelsiz Yaşama Derneği’nin verilerine göre, OECD ülkelerinde iş gücü nüfusunda düşük eğitimli (ortaokul ve öncesi) bireylerin nüfusa oranı engelli bireyler için yaklaşık yüzde 40 iken, bu oran engelli olmayan bireyler için yaklaşık yüzde 20’dir.

Avrupa Birliği ülkelerinde ilkokuldan sonra engelli bireylerin okulu bırakma oranı yüzde 25 olup, bu oran İsveç’te yüzde 11 iken, Türkiye’de yüzde 60’dır.

25-64 yaş arası çeşitli eğitim programlarına (yaşam boyu öğretim) katılım oranı engelli olmayan bireyler için yüzde 9.8 iken, bu oran engelli bireyler için yüzde 6.9’dur. Türkiye’de ise bu oranlar sırasıyla yüzde 4.1 ve 1.7’dir.

30-34 yaş arası engellilerin yüksek öğrenimi tamamlama oranı AB’de yüzde 22.1 iken bu oran Türkiye’de 6.8’dir.”