• CHP AK Parti’ye infaz düzenlemesi için ne yanıt verdi?

  CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Uyuşturucu ticareti ayrıca cinsel suçlar ve kadına şiddet konusundaki hassasiyetlerimizi kendilerine bildirdik” dedi.

  TARAFSIZ HABER AJANSI/ANKARA

  AK Parti heyeti hakkında CHP’yi ziyaret etti.

  Görüşmenin ardından Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi:

  “Uyuşturucu ticareti ayrıca cinsel suçlar ve kadına şiddet konusundaki hassasiyetlerimizi kendilerine bildirdik. Ayrıca terörle mücadele yasasının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle terör örgütü üyesi olmadığı halde yardım ve yataklık adı altında haksızlığa uğrayan çok sayıda kişinin bulunduğu bu haksızlıkların giderilmesini kapsayacak bir adıma da ihtiyaç olduğunu belirttik.

  Şu anda dile getirdikleri düşünceleri, kaleme aldıkları görüşleri, yazıları, kitapları nedeniyle tutuklu bulunan gazeteciler, akademisyenler ve iktidar muhaliflerine yönelik de düzenleme olması gerektiğini kendilerine bildirdik.

  Bu konuyla ilgili hukukçu arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor, önerilerimizi içeren bir çalışmayı bugün içinde kendilerine ileteceğiz. Hafta içinde de karşılıklı görüşmeler devam edecek.”

  MECLİS GENEL KURULU

  Özkoç, koronavirüs konusunda da şunları ifade etti:

  “Biz Sayın Kılıçdaroğlu’nun dün açıkladığı 13 maddenin hayata geçirilmesine yönelik 22 yasa teklifini bugün Genel Kurul gündemine taşıyoruz.

  Bugün TBMM’de Genel Kurul’da görüşmelere devam edeceğiz. Daha önceki Torba Yasa’yla ilgili görüşmelerin kalan kısmını bitirdikten sonra gruplar arasında yaptığımız görüşmeler neticesinde eğer tam bir uzlaşı sağlanırsa madde ihdasına gidilecek.

  Sağlık alanında toplam 40 bin sözleşmeli sağlık personelinin pozisyonunun ihdas edilmesiyle ilgili, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan çalışanlara salgınla mücadele sürecinde aylıklarına ek olarak bir aylık tutarında prim verilmesiyle ilgili, kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması ve bunların TSK bünyesinde faaliyet göstermesinde hükümde bağlanmalarıyla ilgili, sağlık çalışanlarımızın iş yerlerine rahat ve hızlı erişimi için sağlık birimine en yakın yerdeki konaklama tesislerinden ücretsiz yararlanacak sağlık kuruluşlarına yakın bir kamu tesisi yoksa ihtiyaç halinde karşılanamıyorsa en yakın otellerin hizmetinin satın alınmasıyla ilgili görüşlerimizi burada ifade edeceğiz.

  Virüs salgınından doğrudan etkilenen sektörlerle ilgili konaklama vergisi ve turizm ve tanıtma ajansları gelirlerinden olan turizm payının kaldırılmasıyla ilgili görüşme yapılacak.

  Esnafımızın ve çalışanların esnaf ve sanatkarların kira borcunun 1Mart-30 Haziran arasında belli süreliğine Cumhurbaşkanı kararıyla yedek ödenekten karşılanması, vatandaşlarımızın bankaya olan borçlarının ilk altı ayı faizsiz ertelenmek üzere 24 aya varan oranda yapılandırılmasını gündeme alacağız.

  Kredi kartı borçlarında 24 aya varan vade yayınlanacak, yapılandırmayı ve bunun ilk altı ayını faizsiz ertelenmeyi öngören görüşmeleri tamamlayacağız.”

  “GENEL KURUL AÇ KAPA OLARAK DEVAM EDECEKTİR”

  “Meclis’in çalışmalarını 15 gün ara vermesi söz konusu mu?” sorusuna Özkoç, “Meclis’in çalışmalarına ara vermesi söz konusu değil. Ancak bugün bu görüşmeler tamamlanırsa Genel Kurul’da Meclis çalışmalarına devam edecek yalnız Genel Kurul aç kapa olarak devam edecektir, gerek görüldüğü takdirde acilen Meclis Başkanı’nın ya da bizim bir talebimiz söz konusu olursa Meclis Başkanı’nın kabul ettiği tarihte hemen bir araya geleceğiz” dedi.

  İNFAZDAN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

  İnfaz düzenlemesi konusunda soruya Özkoç, şu yanıtı verdi:

  “Eğer bunlar bu haliyle değiştirilmeden geçerse 70 bin civarında kişi yararlanacak. Ama eğer farklılaştırılırsa bu 35 bin 40 bine kadar da düşebilir.

  CHP’NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ

  Uyuşturucuyla ilgili cinsel istismarla ilgili basın toplantısının başında da ifade ettiğim gibi bu bizim hassasiyetimiz. Bugün bir kere daha görüşmelerde bunu tekrarladık. Bu maddenin burada olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili net görüşümüzü ifade ettik. Bu akşama kadar kendilerine vereceğimiz belgede de bunu özellikle söyleyeceğiz.
  İçeride bulunan uyuşturucu suçlarıyla ilgili ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili neredeyse toplam suçluların yarısı kadar diyebiliriz.”

  CHP’NİN GENEL KURUL’DA VERECEĞİ ÖNERGELER

  CHP’nin Genel Kurul’da bugün vereceği 22 önerge şöyle:

  Toplam 40,000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonun ihdas edilmesi,

  Sağlıkta şiddeti önlemek ve hekim-hasta ilişkisini normal haline döndürebilmek için Türk CezaKanununda sağlıkta şiddetin ayrı bir madde olarak düzenlenmesi,

  Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan çalışanlara salgınla mücadele süresince aylıklarına ek olarak bir aylık tutarında prim verilmesi,

  Sağlık alanında çalışan ve haksızca KHK ile işlerinden olmuş kamu görevlilerinden teklifte belirtilen koşulları taşıyanların tekrar kamu hizmetlerinde çalıştırılabilmesi,

  OHAL döneminde kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması ve bunların Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet göstermesi,

  Bulaşıcı hastalıkla mücadele kapsamında hastanelerin ve sağlık personelinin ihtiyacı olan tıbbi ve koruyucu malzeme, bütçe kısıtı olmaksızın hastane yönetimlerince sağlanması ve bu malzemelerin bedelinin Sağlık Bakanlığınca ödenmesi,

  Sağlık çalışanlarımızın işyerlerine rahat ve hızlı erişimi için sağlık birimine en yakın yerdeki konaklama tesislerinden ücretsiz yararlandırılması, sağlık kuruluşuna yakın bir kamu tesisi yoksa veya
  ihtiyacı karşılayamıyorsa sağlık birimine yakın otellerden hizmet satın alınması,

  Virüsle mücadele eden belediyelerin harcamalarına katkı amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun borçlanma sınırlarına ilişkin maddesinde belirtilmiş oran ve miktarların 31/12/2020 tarihine dek uygulanmaması, belediyelerin virüsle mücadeledeki harcamalarında borçlanma limiti konulmaması,

  Konaklama vergisi ile Turizm ve Tanıtma Ajansı gelirlerinden olan turizm payının kaldırılması,

  Turizm, eğlence, konaklama, ulaşım başta olmak üzere salgının en hızlı etkilediği sektörlerde faaliyet gösteren sektör işletmelerinin kredi borçlarının iki yıla varan oranda yapılandırmaya tabi tutulması,
  borçların ilk 1 yıl için faizsiz ertelenmesi,

  Bakanlık genelgeleri ya da Cumhurbaşkanı Kararlarıyla, faaliyetleri geçici durdurulan esnaf ve sanatkarın kira borcunun, 1 Mart-30 Haziran arasında belirli süreliğine Cumhurbaşkanı kararıyla yedek ödenekten karşılanması,

  Vatandaşımızın bankalara olan borçlarının ilk altı ayı faizsiz ertelenmek üzere yirmi dört aya varan oranda yapılandırılması,

  Faaliyeti durdurulan işletmelerde kısa çalışma ödeneği alamayan işçilerin korunması için iş yerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak üzere işsizlik sigortası fonundan asgari ücret düzeyinde gelir desteği yapılması,

  SİCİL AFFI

  İlgili kredi ve finansal kuruluşların takdir yetkisine bırakmaksızın, borcun bir yıl içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan sorunlu kayıtların kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaması,

  Kredi kartı borçlarının 24 aya varan vadeye yayılacak şekild yapılandırılması ve bunun ilk 6 ayının faizsiz ertelenmesi,

  DOĞALGAZ, SU VE ELEKTRİK BORÇLARI;

  Belediyelere ya da şirketlere olan doğalgaz, su ve elektrik borcundan dolayı tüketimi kesilmiş hiçbir abonenin, bu salgın döneminde mağdur edilmemesi ve borcun tamamını ya da ilk taksidi ödemesi beklenmeksizin su, elektrik, doğalgaz hizmetlerinin yeniden ve ivedilikle sağlanması,

  ÇİFTÇİLER;

  Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının da yapılandırma kapsamına alınarak, virüs salgınının tarımsal üretime ve yan sektörlere etkisinin kısmen hafifletilmesi, ertelemenin ilk 1 yılı için faiz işletilmemesi,

  KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİ

  Koronavirüs salgını nedeniyle KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ modeline göre yaptırılan şehir hastaneleri için 2020 yılında yapılması gereken ödemelerin bir yıl ertelenmesi,

  Yabancı para cinsinden verilmiş garantiler dolayısıyla devletin uğradığı zararı önlemek için garanti ödeme tutarlarının, sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurları üzerinden Türk lirasına çevrilerek yapılması.”