• Barolardan Pehlivan ve Ertekin’e destek

  Ankara, Antalya, Adana, Aydın ve İzmir Baroları, İzmir Karşıyaka Hakimi-Yargıçlar Sendikası Başkanı ile İzmir Hakimi-Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı hakkında başlatılan sürece ilişkin açıklama yaptılar.

  , sürece derhal son verilmesini talep ederek “Yapılmak istenenin muhalif düşünenleri hizaya sokmak için aba altından iktidar sopası göstermek olduğunun farkındayız” denildi.

  Ankara, Antalya, Adana, Aydın ve İzmir Baroları, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölümüyle ilgili paylaşımda bulundukları gerekçesiyle İzmir Karşıyaka Hakimi-Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında üç aylık uzaklaştırma kararı verilmesine ve İzmir Hakimi-Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı Orhan Gazi Ertekin hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama yaptılar. Baroların açıklamaları şu şekilde:

  ANTALYA BAROSU: FARKLI SESLERE TAHAMMÜLSÜZLER

  İzmir/Karşıyaka Hakimi, Yargıçlar Sendikası Başkanı Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan ile İzmir Hakimi ve Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı Hakim Orhan Gazi Ertekin’in Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölüm orucunun ardından hayatını kaybetmesi ile ilgili sosyal medya hesaplarından yaptıkları insani ve vicdani paylaşımlardan dolayı haklarında soruşturmalar başlatılmıştır.

  Hakimlerimizin yaptıkları paylaşımların ifade özgürlüğü, yaşam hakkını savunma alanında kaldığı açık olup, bunların yanında insani olarak, duyguların, ölüme karşı yaşamdan yana sergilenmesi de kaçınılmazdır.

  Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun, yargıç güvencesi ve netice olarak Yargı bağımsızlığı için var olması gerekirken, ifade özgürlüğüne, insan haklarına yönelik bu hukuksuzluğun bir parçası olması ve alelacele yapılan soruşturmalar maalesef bu yaşananların iki hakime yönelik bir soruşturmadan daha çok; farklı seslere olan tahammülsüzlüğü göstermektedir.

  Ayşe Sarısu Pehlivan ve Orhan Gazi Ertekin hakkında yapılan hukuka aykırı işlemlerin sonlandırılmasını, görevlerini bağımsız bir şekilde sürdürmelerinin sağlanmasını talep ediyoruz.

  İZMİR BAROSU: GÖZDAĞI

  Her iki hakimimiz de hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri ile yargı bağımsızlığı için yıllardır tüm gücüyle çalışan vicdanlı ve aydın hukukçulardır. İfade özgürlüğü ve evrensel hukuk ölçütlerinin yanısıra insanın ‘insan’ olarak sahip olması gereken en önemli kriter olan vicdan ölçütüne uygun paylaşımları nedeniyle her iki hakimimiz açısından başlatılan sürecin, esasında, iktidarın politikalarına ve düşüncelerine aykırı düşünen hakim ve savcılara bir gözdağı olduğunun, yapılmak istenenin de muhalif düşünenleri hizaya sokmak için aba altından iktidar sopası göstermek olduğunun farkındayız.

  Özgürlüğün ve bağımsız yargının, yargının kurucu 3 unsurunun birlikte mücadelesi ile yeniden tesis edilebileceğini hatırlatarak hakim ve savcılarımızı yapılan bu hukuksuzluğa karşı ses çıkartmaya davet ediyoruz. Ayşe Sarısu Pehlivan’ın ve Orhan Gazi Ertekin’in yanında olduğumuzu bildiriyor, haklarında başlatılan sürece derhal son verilmesini talep ediyoruz.

  ANKARA BAROSU: EN TEMEL İLKELERİN YOK SAYILMASI

  <><>

  Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan’ın tüm mesleki sıfatlarından arî, sadece “insan” olarak bir ölümden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği paylaşımdan sonra HSK tarafından hakkında soruşturma başlatılması ve tedbiren görevden uzaklaştırılması, ifade özgürlüğünden yargı bağımsızlığına kadar insan onuru için var olan en temel özgürlüklerin ve ilkelerin yok sayılmasıdır.

  İnsan yaşamına değer vermek, hakim vicdanın koşulsuz şartsız varlık sebebidir. Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan ile insan hayatına değer veren tüm hakimlerin ve dile getirmekten korkmayan vicdanların yanında olduğumuzu kamuoyuna arz ederiz.

  ADANA BAROSU: HUKUKUN KATLEDİLMESİ

  <><>

  Yaşam hakkının kutsallığı için insanlığın gereğini yerine getiren bir hakim, hukukta asla yeri olmayacak trollerin kışkırtmasıyla açığa alındı. “İnsanlar ölmesin, yaşasın!” denilmesine bile tahammülü olmayanlar var. Hakimler, savcılar, hukukçular tüm meslekleri icra edenler önce insandır.

  Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan’ın bir insan, bir anne olarak yaptığı sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek onu meslekten uzaklaştırmak, skandal bir karar ve hukukun katledilmesidir. Bu cezadan derhal vazgeçilmeli; hakim Ayşe Sarısu Pehlivan görevine döndürülmelidir.

  AYDIN BAROSU: HSK’NIN MİSYONUYLA BAĞDAŞMIYOR

  Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan, “Bir anne, bir kadın, dahası bir insan olarak” ölümlerden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği için görevden uzaklaştırılmasını, HSK’nın Anayasal görevi, misyonu ve vizyonuyla bağdaştırmıyoruz. Bu tasarrufun yargıç bağımsızlığının ağır bir ihlali olarak değerlendirdiğimizi ve Anayasanın 2, 26 ve 138. maddeleri ile evrensel hukuk ilkeleri adına Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan’ın yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.